BANGKOK GRAPHIC

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ internet

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ internet

ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตที่ใช้ทำการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมาย อีเล็กทรอนิคส์และระบบข้อมูลจาก World Wide Web (www) โดยการจัดทำเป็น Website ของแต่ ละแห่งให้ผู้ดูเปิดเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่างๆได้ ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆมีดังนี้ ในด้านการศึกษา ผู้ใช้จะต่อเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชา การจากที่ต่างๆ ซึ่งอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เหมือนห้องสมุดขนานยักษ์ ส่งข้อมูลที่เราต้องการมา ให้ถึงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์วนเวลาไม่กี่วินาที จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกทั้งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ กฎหมายและอื่นๆ สถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันวิจัยและบริการ จึงมักจะนิยมจัดทำ Wedsite ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถาบัน เช่น ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ หลักสูตร นักศึกษา การเรียนการสอน ฯลฯ ในด้านธุรกิจและการค้า อินเตอร์เน็ตใช้ประชาสัมพันธ์และโฆษณา ข้อมูลของบริษัทต่างๆ ผ่านทาง WEDSITE ต่างๆ เช่นกัน ข้อมูลมีทั้งด้านแนะนำต้วบริษัท สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึง การซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Teleshopping โดยเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณ สมบัติต่างๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วสั่งซื้อและจ่ายเงิน ซึ่งสะดวกรวดเร็ว บริษัทต่างๆ จึงมีการ ประชาสัมพันธ์และลงโฆษณาขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็สามารถเปิดให้บริการและสนับสนุนลูกค้าของตนผ่าน อินเตอร์เน็ตได้ เช่น การตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ข่าวสารใหม่ๆ แก่ผู้สนใจได้ ในด้านสื่อมวลชนและบันเทิง หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ วารสาร สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ จะจัดทำ Wedsite ให้ผู้ใช้เปิดเข้าไปดูรายการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปขององค์กรรวมถึงแม้การถ่าย ทอดรายการสด รายการข่าวประจำวัน เช่น ข่าวช่วง 20.00 น ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เผยแพร่ออกทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ผู้ใช้ยังสามารถเลือกอ่นวารสารต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ ที่เรียกว่า magazing online รวมถึงหนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ ทั่วโลกขณะนี้มีบริการรับสมัคร สมาชิกวารสารผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว และให้สมาชิกเรียกดูวารสารได้ด้วย ผู้ผลิตวีดีโอและภาพยนตร์ ก็มีการลงโฆษณาและตัวอย่างหนังใหม่ๆ ในอินเตอร์เน็ตให้ผู้สนใจก็อปปี้ไฟล์ที่เป็นตัวอย่างหนัง ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปดูได้ด้วย นอกเหนือจากประโยชน์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ยังใช้ ประโยชน์อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองได้ในวงกว้างด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ แถมยังเข้าถึงกลุ่มคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ซึ่งนับได้ว่าเป็น “หัวกะทิ” ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ น่าจะมีกำลังซื้อมากพอสมควร) ได้โดยตรง การประชาสัมพันธ์เผ่ยแพร่เรื่องต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกลายเป็นช่องทางหรือเวทีในการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงแลก เปลี่ยนทัศนะในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ที่สามารถตอบโต้กันได้ ชนิดทันต่อเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลง Bangkok Graphic & The Wit Studio Our Works