BANGKOK GRAPHIC

การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์

การประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์

อินเตอร์เน็ตที่ใช้ทำการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมายอีเล็กทรอนิคส์และระบบข้อมูลจาก World Wide Web (www) โดยการจัดทำเป็น Website ของแต่ละแห่งให้ผู้ดูเปิดเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่างๆได้

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆมีดังนี้

ในด้านการศึกษา ผู้ใช้จะต่อเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการจากที่ต่างๆ ซึ่งอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เหมือนห้องสมุดขนานยักษ์ ส่งข้อมูลที่เราต้องการมาให้ถึงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์วนเวลาไม่กี่วินาที   จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกทั้งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ กฎหมายและอื่นๆ สถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันวิจัยและบริการ จึงมักจะนิยมจัดทำ Wedsite ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถาบัน เช่น ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ หลักสูตร นักศึกษา การเรียนการสอน ฯลฯ ในด้านธุรกิจและการค้า อินเตอร์เน็ตใช้ประชาสัมพันธ์และโฆษณา ข้อมูลของบริษัทต่างๆ ผ่านทาง WEDSITE ต่างๆ เช่นกัน ข้อมูลมีทั้งด้านแนะนำต้วบริษัท สินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Teleshopping โดยเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วสั่งซื้อและจ่ายเงิน ซึ่งสะดวกรวดเร็ว บริษัทต่างๆ จึงมีการประชาสัมพันธ์และลงโฆษณาขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็สามารถเปิดให้บริการและสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ข่าวสารใหม่ๆ แก่ผู็สนใจได้ ในด้านสื่อมวลชนและบันเทิง หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ วารสาร สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ จะจัดทำ Wedsite ให้ผู้ใช้เปิดเข้าไปดูรายการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปขององค์กรรวมถึงแม้การถ่ายทอดรายการสด รายการข่าวประจำวัน เช่น ข่าวช่วง 20.00 น ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เผยแพร่ออกทางอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ผู้ใช้ยังสามารถเลือกอ่นวารสารต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า magazing online รวมถึงหนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ   ทั่วโลกขณะนี้มีบริการรับสมัครสมาชิกวารสารผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว และให้สมาชิกเรียกดูวารสารได้ด้วย ผู้ผลิตวีดีโอและภาพยนตร์ก็มีการลงโฆษณาและตัวอย่างหนังใหม่ๆ ในอินเตอร์เน็ตให้ผู้สนใจก็อปปี้ไฟล์ที่เป็นตัวอย่างหนัง ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปดูได้ด้วย นอกเหนือจากประโยชน์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ยังใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของตนเองได้ในวงกว้างด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ แถมยังเข้าถึงกลุ่มคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ซึ่งนับได้ว่าเป็น “หัวกะทิ” ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าจะมีกำลังซื้อมากพอสมควร) ได้โดยตรง การประชาสัมพันธ์เผ่ยแพร่เรื่องต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกลายเป็นช่องทางหรือเวทีในการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ที่สามารถตอบโต้กันได้ชนิดทันต่อเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นประโยชน์ต่างๆของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงมีมากและแตกต่างกันไปตามการใช่ในด้านต่างๆ แม้ว่าในประเทศไทยจะเพิ่งเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็เชื่อแน่ว่าจะพัฒนาต่อไปอีกมากโดนไม่หยุดยั้งเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ   รับออกแบบ Website ออกแบบ Graphic Design ออกแบบ Application