BANGKOK GRAPHIC

การสร้าง Website ด้วย WordPress

การสร้าง Website ด้วย WordPress

Screen shot 2015-02-12 at 4.03.04 PM   ไปที่ wordpress com คลิก สร้าง website   Screen shot 2015-02-12 at 4.04.44 PM 2. ตั้งชื่อ ใส่ รหัสผ่าน ให้จำอยู่ 3 จุด สำคัญเวลากลับมาแก้ไข – User Name – eMail – Pass Word – ชื่อที่ตั้ง ก่อหน้า .wordpress.com 3,]. **** เวลา จะเข้ามาแก้ไข ให้ พิมชื่อ Web อย่างในกรณีภาพตัวอย่าง พิมตรง Web : www.tanndee.wordpress.com/wp-admin แล้วค่อยใส่ Usr Name & Pass Word   Screen shot 2015-02-12 at 4.05.24 PMScreen shot 2015-02-12 at 4.19.31 PM Screen shot 2015-02-12 at 4.06.07 PM ในขั้นตอนนี้ คือ ตั้งชื่อ หัว Web เรา ว่าเราต้องใช้ Keyword อะไร     Screen shot 2015-02-12 at 4.17.49 PM พอสมัครเรียบร้อย ให้คลิก ดังภาพ จะอยู้ซ้ายมือบน คลิกตามในภาพ หลังจากเลือก เว็บของฉัน จะมีแถบแก้ไข ด้าน ซ้ายมือ Screen shot 2015-02-12 at 4.19.41 PM +++ คลิก   Screen shot 2015-02-12 at 4.19.49 PM คลิก ด้านซ้ายบน เข้าสู่หน้า Dash Board Screen shot 2015-02-12 at 4.20.32 PM +++ คลิกรูปแบบ บลอค เพื่อเลือก theme Screen shot 2015-02-12 at 4.20.15 PM ++ คลิก คำว่า หน้า และเลือก หน้าทั้งหมด   Screen shot 2015-02-13 at 1.12.29 AM เข้าสู่หน้าทั้งหมด มีหน้าเริ่มต้นมาให้ คือ หน้า เกี่ยวกับ Screen shot 2015-02-13 at 1.12.39 AM นำ Mouse มา Over ตรงหัวข้อ เพื่อ เลือก แก้ไข Screen shot 2015-02-13 at 1.13.03 AM จะเข้ามาสู่หน้า แก้ไข หน้านั้นๆๆ Screen shot 2015-02-13 at 1.13.16 AM ครั้งต่อไปก็ เลือกที่ เขียน หน้าใหม่ ***ให้ Create หน้า ใน Web เราให้ครบ 5 หน้า …………………………………………………………………………………… การสร้าง Post หรือ เรื่อง   Screen shot 2015-02-13 at 1.13.26 AM ให้เริ่มต้นจาก สร้าง หัวข้อ หมวดหมู่ก่อน Screen shot 2015-02-13 at 1.18.15 AM Screen shot 2015-02-13 at 1.18.20 AM   จะพบ ค่าเริ่มต้น ตัวอย่าง คือ ไม่มีหมวด ให้ นำ Mouse ไป Over เพื่อเลือก แก้ไข Screen shot 2015-02-13 at 1.18.40 AM ในที่นี้ ตั้ง หมสดหมู่ว่า เครื่องดื่ม Screen shot 2015-02-13 at 1.19.14 AM กลับไปที่ เมนู เรื่อง เลือก เขียนเรื่องใหม่ Screen shot 2015-02-13 at 1.19.29 AM ในที่นี้ เขียนเรื่อง กาแฟ   Screen shot 2015-02-13 at 1.19.37 AM สุดท้าย ให้มา ติ้ก ในส่วนหมวดหมู่ที่เรา ตั้งไว้ ในขั้นตอน ตั้งชื่อ หมวดหมู่     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, การนำ หมวดหมู่ ให้มาปรากฎใน web Screen shot 2015-02-13 at 1.23.47 AM ให้เลือกที่ เมนู : รูปแบบบลอค : วิคเจ็ค       Screen shot 2015-02-13 at 1.24.32 AM ให้ หา วิคเจ็ค ที่ชื่อ หมวดหมู่ และคลิก จะปรากฏ เมนูย่อย ถาม ว่าเราจเลือกใส่ ที่ ส่วนไหน ของ เว็บ     Screen shot 2015-02-13 at 1.25.15 AM ต่อมา ให้เลือก วิคเจ็ค ว่า คลังภาพ และใส่ Banner — Gif ที่เราทำ