BANGKOK GRAPHIC

ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์

ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์ เน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (UX. Design , Human Center Design)

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไวรัสโรคระบาด เป็นตัวการที่สำคัญ ผิดหลักพฤติกรรมมนุษยชาติ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะมนุษย์ควรเป็นสัตว์สังคม การไม่เจอกัน การไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน ดูจะผิดธรรมชาติเป็นที่สุด แต่ด้วยไวรัสกลับทำให้มนุษย์ด้วยกันเป็นสาเหตุ และนี่คือการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด ครั้งยิ่งใหญ่ เครื่องมืออันทรงพลังที่เข้ามาตอบโจทย์การเว้นระยะ ได้ดีที่สุดแต่ยังดำเนินการปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้อยู่นั่นคือ Online Platform

หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะวัดว่าไปต่อได้หรือไม่กับธุกิจเดิม ถ้าก้าวผ่านไปได้ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ ธุรกิจนั้นๆ จะยึดลูกค้าได้อีกนาน เพราะลูกค้ามีความต้องการเหมือนเดิมแต่เน้นที่ความปลอดภัยมากขึ้น อย่างกลุ่มธุรกิจ สถาบันกวดวิชา สอนทักษะ ต่างๆ อาทิ เทควันโด, มวย, ติววาดรูป ต่างๆ ที่จำเป็นต้องเจอกัน เรียนกับผู้สอนทางกายภาพ ถ้าแนวคิดการทำรายได้เราไม่ปรับ จะทำให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ยาก ต้องอย่าพึ่งห่วงเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก แต่หันไปห่วงเทคนิคให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาที่เคยเหมือนเดิม แล้วเพิ่มประสบการณ์พิเศษให้พวกเขา ตลอดจนการเข้าถึงเนื่อหาที่ครงความต้องการแต่ละประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละผู้บริโภค (Persona)

เรา Bangkok Graphic Design Agency มุ่งมั่นพัฒนาแบบเรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การออกแบบประสบการณ์ UX. Design เพื่อให้ธุรกิจการศึกษา เป็นมากกว่า การศึกษา โดยเน้นการให้ประสบการณ์เป็นสำคัญ