Article

ความหมาย และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย

ออกแบบการตลาดกับมุมมองใหม่กลุ่ม Silver Generation

ลุ่มลูกค้า Silver Customer กลุ่มที่นักการตลาดมองข้าม แต่เป็นกลุ่มที่มีมุมมองเปลี่ยนไป นักออกแบบการตบาด นักออกแบบ Packaging ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ควรมองข้าม

สุนทรียศาสตร์ กับศิลปะดิจิทัล

Relational Aesthetics สุนทรียศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ ในศิลปะยุคดิจิทัล (นิวมีเดีย)

การออกแบบเพื่อการสื่อสาร

แนวคิดการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เพื่อการสื่อสาร

การออกแบบหลักสูตร โดยใช้ปรัชญาการศึกษา

การออกแบบหลักสูตร โดยใช้ปรัชญาการศึกษา

สรุปขั้นตอน Google Design Sprint

สรุปขั้นตอน Google Design Sprintโดยกระบวนการถูกแบ่งออกเป็น 5 วัน ในแต่ละขั้นตอน จะแบ่งเป็นวัน

สีกับการออกแบบ

นักออกแบบใช้สีในการสื่อสารผ่านงานออกแบบ เช่น การใช้สีเพื่อให้จุดสนใจโดดเด่นชึ้นมา หรือลดความโดดเด่นขององค์ประกอบบางส่วน

การเสนอคุณค่าด้วย Value Proposition Cavas

JOURNEY MAP + SCENARIO & STORY TELLING ระดมสมองโดยใช้แผนผังประสบการณ์ และการเล่าเรื่อง Journey Map เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ช่วยคิดเชิงออกแบบได้ทั้งในขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อสร้างโจทย์(Define) และขั้นตอน การสังเคราะห์แนวคิดใหม่ (Ideate) Journey Map มีเส้นเวลาที่กระตุ้นให้ทีมเรียบเรียงข้อมูลและคิดหาวิธีแก้ปัญหาความต้องการของ…

การออกแบบหลักสูตร ด้วยปรัชญา

การออกแบบหลักสูตร ด้วยปรัชญา ารออกแบบหลักสูตรใดๆ จุดมุ่งหมายก็เพื่อก่อให้เกิดผลกับตัวผู้เรียนนั้น ปัจจัยทางสังคมในแต่ละประเทศมีผลต่อการออกแบบและพัฒนา

5 ขั้นตอนกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Step

ทักษะที่สำคัญ 5 ขั้นตอน กระบวนคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking คือ

ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คืออะไร

ความหมาย อัตลักษณ์ สังคมสมัยใหม่

อัตลักษณ์ ในยุคหลังสมัยใหม่ กลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และเศษรฐกิจ

ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์

ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์ เน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (UX. Design , Human Center Design)

งานออกแบบ Web Design

งานออกแบบ Web Design

กริด สำหรับ การออกแบบสิ่งพิมพ์

กริด สำหรับ การออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบระบบกริด งานออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบระบบกริด งานออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบ การตลาดมือถือ

การออกแบบ การตลาดมือถือ

แนวคิดการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดดิจิทัล

แนวคิดการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดดิจิทัล

การออกแบบ Poster และแผ่นพับ (สิ่งพิมพ์พิเศษ)

การออกแบบ Poster และแผ่นพับ (สิ่งพิมพ์พิเศษ)

ตัวอย่าง Design Brief

ตัวอย่าง Design Brief

สรุปขั้นตอน 5 วัน กับ Design Sprint

กระบวนการ คิดเชิงออกแบบสปริง Google Design Sprint

มารู้จัก Infographic กันเถอะ

มารู้จัก Infographic กันเถอะ
ตัวช่วยสำคัญที่จะดันธุรกิจคุณให้พุ่งชนกลุ่มเป้าหมาย การนำเสนอเนื้อหาผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง Infographic ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความน่าสนใจ

ทำเว็บให้สวยโดนใจคนดู ทำยังไง?

ทำเว็บให้สวยโดนใจคนดู ทำยังไง?
นี่คือคำถามที่เจ้าของเว็บหลายๆ คนกำลังมองหาคำตอบ ซึ่งก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า จำนวนเว็บไซต์ที่มีอยู่บนโลก ณ ตอนนี้คือ 1,805,260,010 เว็บไซต์

Design Sprint คืออะไร?

Design Sprint คือกระบวนการที่ทำให้เราหาวิธีแก้ปัญหาที่เราสงสัยได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 5 วันในการทำ ซึ่งมีวิธีนี้มีต้นกำเนิดมาจาก Google Venture โดยเน้นให้เรา…

บทบาทของ UX คือการเชื่อมทีมเข้าด้วยกัน

บทบาทของ UX คือการเชื่อมทีมเข้าด้วยกัน จริง ๆ แล้วภาระหน้าที่ของ UX ในแต่ละบริษัทไม่ค่อยเหมือนกัน บางบริษัทใช้ UX ในการคิดวิเคราะห์ถึงขนาดห้ามวาด Wireframe เลยทีเดียว

การศึกษาแบบ MOOCs

การศึกษาแบบ MOOCs ย่อมาจาก Massive Open Online Course หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำหรับทุกๆคนในโลก สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน เน้นในระดับการศึกษารขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมที่มีข้อจำกัด

วิธี Coaching : hierarchy of competence คือ

วิธี Coaching : hierarchy of competence คือ
hierarchy of competence ปิรามิดของความกระจ่างรู้ สามเหลี่ยมการกำหนดรู้

การวางแผนอานาคต วางแผนอย่างนักออกแบบ ด้วย Odyssey Plan Odyssey Plan คือ

การวางแผนอานาคต วางแผนอย่างนักออกแบบ ด้วย Odyssey Plan Odyssey Plan คือ Odyssey โอดีสซีย์ เป็นบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณหนึ่งในสองเรื่องของโฮเมอร์ ว่าด้วยการเดินทางกลับบ้านที่อิธาคาของวีรบุรุษกรีกชื่อ โอดิซูส

การใช้สีกับงานตกแต่งภายใน

การใช้สีกับงานตกแต่งภายใน
หลักการใช้สีและการออกแบบ บ้าน ที่ทำงาน
สี กับห้อง Space พื้นที่การทำงาน
บริษัทมากมายรู้ถึงพลังของสีและใช้มันพา Brand เข้าสู่ตลาด พวกเขาทุ่มและบางครั้งถึงขั้นทำวิจัยเพื่อให้ได้ถึงความมั่นใจว่าสีที่ใช้สื่อสารอัตลักษณ์ตัวผลิตภัณฑ์ได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย สี ที่สร้างพฤติกรรมในแง่บวกกับที่ทำงานที่ที่ซึ่งเราใช้เวลาบางครั้งมากกว่าบ้าน เพราะที่ทำงานสิ่งที่เราควรจะได้รับจากมันยคือ กระตุ้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ต้องการสมาธิ จดจ่อกับงาน ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ต้องการมิตรภาพ และต้อนรับแขกทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมเยียน ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณา

อัตลักษณ์ (Identity) คือ

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลหรือวัตถุที่ทำให้คนนั้นหรือสิ่งนั้นโดดเด่นหรือแตกต่างจากสิ่งอื่น

แนวคิดการสร้างการตลาดด้วยแบรนด์ Branding

แนวคิดการสร้างการตลาดด้วยแบรนด์ Branding & Marketing Strategy

Essay Helper – Selecting The Ideal Program For You

Virtual deal rooms as well as the Prospect of Mergers and Acquisitions

Together with the second half the 1990s, the marketplace changed their format considerably. If balance, economy and compactness…

Relationship

Traditionally, mother and father cautiously monitor which their kids bond intimately to hold away from having them commit…

The Plight Of Vietnam’S ‘Mail

Try to state your respect and pride to the woman, her as well as every little thing you…

And Even Thought A Lot Of Guys Think About The White Girls Extra Spectacular, I Love Local Women That Cannot Be Announced All The Females Of Chile Aren’T Attractive. There Are A Lot Chilean Culture Romances Of Gems In Republic of chile, Thanks The lord Every Thing Is normally Not Hopeless. How Come Chilean Ship Order Spouses Are the most effective Types? This Is The Reason Why Option Of Upon

Be conscious of the rip-off and luxuriate in reaching good-trying Latinas. Don’t fail to position a pleasant shot…

Venezuelan Mail Order Brides

So you ought to use the Venezuelan mail-order bride to fulfill sexy Venezuelan girls from your area. Make…

Once Were Marriages Between Cousins Banned In China?

In Traditional western cultures, the marriage costume is mainly white, which usually fashion was made in style by…

How to Compose My Paper

Now that you know that writing a paper is not an easy task, how do you actually start…

Thailand Dating

Thailand seeing can be very enjoyable is the correct word, since there are so many great options available…

Internet dating Guide

One of the best things can include when in search of love on the web is a top…