BANGKOK GRAPHIC

ศิลปะการออกแบบ ภาพประกอบ

ศิลปะการออกแบบ ภาพประกอบ

ภาพเหมือน (Portraits) Endgame ภาพความทรงจำสุดประทับใจ ในแต่ละฉากที่สื่อถึงความเสียสละของพวกเขา แม้ ภาพยนต์จะจบ แต่ความประทับจากคอหนัง แฟนๆ เวนเจอร์ อย่าง Denver Balbaboco ที่มีผลงานด้าน Digital Painting มากมาย นำความประทับใจมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ สุดประทับใจ ทำให้ตัวละคร Endgame ไม่เคยจางหาย เสมือนมีตัวตนในชีวิตจริงๆ

จิตวิทยาการออกแบบ

ภาพที่เห็นเห็นแค่ตาไม่ใช่สมอง
 1. คนอื่นอาจมองไม่เห็นสิ่งที่คุณนำเสนอ ทั้งๆที่คุณคิดว่าพวกเค้าน่าจะเเห็นซึ่งพวกเขาจพเห็น ซึ่งพวกเขาจะเห็นในสิ่งนั้นหรือไม่ ก็ด้วยความคาดหวัง ตลอดจนความคุ้นเคย
 2. คุณสรมาถชักนำให้ผูิคนเห็นสิ่งต่างๆ ในแลบที่คุณเต้อวการด้วย
การรับผู้บริเวณภายนอกภายใน
 1. เวลาที่เรามแงจอคอมพิวเตอร์ เราใช้การมองรอบๆนอก มักจะได้รู้มันทีว่าใยหน้าอีนนั่นมีควาเคเามีความพยายาม
 2. ถึงบริเวณกลางหน้าจอจะเป็นจุดสนใจสำคัญสำหรับการมองตรงกลาง แต่อย่าลืมส่วนประกอบรอบนอกของสายตาผู้ใช้งาน คุณต้องออกแบบโดยแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณใส่ไว้ด้านข้างหน้าจอสื่อถึงวัตถุประสงค์ของ Website ได้อย่างชัดเจน
 3. ถ้าคุณอยากให้ผู้ใช้ตั้งใจดูในส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ อย่าใส่ภาพเคลื่อนไหวหรือ Gif file ในบรอ้วณรอบนอกสายตา
การจดจำผ่าน รูปทรงเรขาคณิต
 1. นำเสนอให้เป็นรูปแบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะคนเรามักมองหารูปแบบโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณจะใช้วิธีจัดกลุ่มหรือใช้พื้นที่ว่างเพื่อสร้างรูปแบบ
 2. ถ้าต้องการให้ผู้คนจดจำวัตถุ เช่น icon ให้วาดรูปวัตถุชิ้นนั้นด้วยรูปทรงเลขาคณิต เพราะการมองเห็นรูปทรงเลขาคณิต เป็นพื้นฐานช่วยให้คนจดจำได้ง่ายทีี่สุด
 3. ใช้ภาพ 2 มิติแทน ภาพ 3 มิติ เนื่องจากสายตาของคนเราส่งไปตีความที่สมองแบบ 2 มิติ
วัตถุเรามักจินตนาการเป็นมุมเอียง
 1. เราจะแยกแยะภาพวาดหรือวัตถุได้เร็วและจดจำได้แม่นยำถ้าสิ่งนั้นอยู่ในมุมมาตราฐาน
 2. ถ้าจะใส่ icon ในหน้า web ให้วาด icon ในมุมมาตราฐาน
ในองค์ประกอบของภาพ การใส่ใบหน้าคนจะเป็นจุดสนใจเสมอ
 1. สมองคนเราจะมีต่อมชื่อว่า : FFA Fusiform Face Area จะใช้ตีความใบหน้าคนที่เห็นซ้ำ
 2. ถ้าจะให้ผู้ชมมองเห็นสินค้าได้ง่ายควรมีภาพประกอบคนในองค์ประกอบและทำท่ชี้หรือสนใจไปยังวัตถุชิ้นนั้นๆ
 3. ในงานโฆษณาหนึ่งๆ ถ้ามีองค์ประกอบใบหน้าคนที่กำลังจ้องมาจะช่วยให้ ชิ้นนั้นดูมีพลังมากขึ้น
  Inline : ดร พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ