BANGKOK GRAPHIC

อินเทอร์เน็ตต่างจากสื่ออื่นๆ อย่างไร

อินเทอร์เน็ตต่างจากสื่ออื่นๆ อย่างไร

อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบัน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสมัยที่สื่อโทรทัศน์เกิดขึ้นใหม่ๆ ในยุคนั้นก้มีสื่อประเภทวิทยุได้เกิดขึ้นและได้รับความสนใจจากผู้ฟังแล้ว ระยะที่โทรทัศน์ได้เกิดขึ้นไม่นาน ขณะนั้นก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ของสื่อโทรทัศน์ได้เกินขึ้นไม่นาน ขณะนั้นก้ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสามรถที่มีอยู่ของสื่อโทรทัศน์ว่ามีมากน้อยหรือแต่งต่างจากสื่อวิทยุอย่างไร จึงใช้สื่อโทรทัศน์ในรูปแบบเดียวกันกับสื่อวิทยุ คือ มีผู้ประกาศมาอยู่หลังไมโครโฟนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ แต่ปัจจุบันนี้ได้ตระหนักแล้วว่าอนุภาพของสื่อที่เรียกว่าโทรทัศน์สามารถนำเสนอเรื่องราวที่มีภาพความเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ มีเสียงประกอบที่เร้าใจ ทำให้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถสร้างความรู้สึกทีี่โน้มน้าวใจต่อผู้ชมผู้ฟังได้มากกว่าวิทยุหลายเท่า จนกล่าวได้ว่าท่ามกลางระบบสังคมทุนนิยม สื่อโทรทัศน์ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจให้ผู้คนหันมาบริโภคสิ่งของต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่างได้ผล   นับตั้งแต่เรื่องของปริมาณของเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอ ซึ่งที่ผ่านมาปัจจัยหลักที่เป็นตัวทำให้ปริมาณของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอถูกจำกัดก็คือ ต้นทุนของการซื้อเนื้อที่ หรือเวลา แต่สื่ออินเตอร์เน็ตนั้นไ่มีข้อจำกัดเหมือนดั่งเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ หรือแม้กระทั้งโทรทัศน์ ถ้าผู้ประกอบการต้องการใส่ประวัติของบริษัท รายละเอียดสินค้า และบริการทั้งหมดของบริษัท ในทุกๆแง่มุม แม้จะมีความยาวเท่ากับสารานุกรม Britainica ก็สามารถที่จะทำได้ และมีต้นทุนที่ถือได้ว่าถูกเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเนื้อหาที่ระบบสามารถรองรับ นอกจากนี้ระบบยังสามารถที่จะรับรูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ ซึ่งตรงจุดนี้ก็ยิ่งทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รับสิ่งที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจไม่แพ้สื่อที่ได้เคยสัมผัสมาก่อนหน้านี้ และ Search Engine รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ Hypertext ก็ยังทำให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะเลือกดู Web ต่างๆ ได้ตามความสนใจ จนอาจจะกล่าวได้ว่าการที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีโปรแกรมสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ได้ทำอินเตอร์เน็ตลดความเป็นสื่อที่ Passive ในการเข้าถึงข้อมูลลงได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ หรือโทรทัศน์ในปัจจุบัน ก็จะเห็นได้ว่าต้องเสียค่าเช่าเวลา รวมทั้งต้องจ้างนักโฆษณามืออาชีพที่มีค่าตัวที่สูง จนทำให้ในที่สุดกระบวนการทำโฆษณาได้กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นขององค์กร สำหรับควบแตกต่างอีกประการหนึ่งของสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีไม่เหมือนสื่อประเภทอื่นๆ ก็คือ ผู้ใช้สื่อจะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเวลาที่ใช้ไป เวลาจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่า ทำให้ความสนใจและความจดจ่อในสาระที่นำเสนอผ่านสื่อจึงมากกว่าสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผู้ชมผู้ฟังไม่ต้องเสียเงินในระหว่างที่บริโภคสื่อ   อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่จัดอยู่ในประเภท Internet Based Madia ผู้ผลิตสารที่ต้องการนำเสนอผ่านสื่อจึงอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้การที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทิศทาง จึงทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกันได้ แม้กระทั้งการซื้อขายสินค้าหรือบริการ อินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถช่วยทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการติดต่อในการที่จะสั่งซื้อ และสิ่งที่อินเทอร์เน็ตเป็นไปได้มากกว่าการเป้นช่องทางในการจัดจำหน่ายก็คือการเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สื่อชนิดอื่น   รับออกแบบ Website ,Graphic Design ,Application Mobile