BANGKOK GRAPHIC

โครงการประกวดศิลปกรรมดิจิทัล NFT. Art

โครงการประกวดศิลปกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ วันนี้ ถึง 3 ธันวาคม 2556 นี้

ที่มาและความสำคัญ

โครงการงานประกวดศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร NFT Art Design Contest by NIA” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่ผลักดันนักสร้างสรรค์ให้ก้าวสู่รูปแบบการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบศิลปะดิจิทัลแบบออนไลน์ในระบบ NFT หรือ Non-fungible token ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและยังนับเป็นกระแสธุรกิจสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมอย่างสูง รวมไปถึงการนำไปสู่บูรราการกับการผลักดันศิลปะและช่องทางธุรกิจที่ทลายกำแพงของโลกที่มีขอบเขตที่ชัดเจนด้วยความเป็นภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่โลกสากลที่ไร้พรมแดนมากขึ้นโครงการ “นิลมังกร” คือโครงการการจัดประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้นำแนวคิดนวัตกรรมเพื่อไปพัฒนาธุรกิจ สร้างการเติบโตได้จริง และเป็นต้นแบบธุรกิจของคนไทยเพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ หากในประเทศตะวันตกในกลุ่ม Start-Up เรียกผู้ประกอบการ Start-Up ที่เติบโตและประสบความสำเร็จว่าเป็น Unicorn โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยและผู้ประกอบการไทย จึงได้นำชื่อเรียกและสัญลักษณ์ “ม้าเทพของไทย” ซึ่งก็คือ “ม้านิลมังกร” มาเป็นตัวแทนผู้ประกอบการไทยที่มีความเก่ง ความอดทน ความสามารถที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการงานประกวดศิลปกรรมดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้ศิลปิน นักวาดภาพ และนักสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบศิลปะดิจิทัลแบบออนไลน์ในระบบ NFT 
 3. เพื่อสร้างโอกาสให้ศิลปินไทยแสดงศักยภาพสู่สากลผ่านโลกออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลผ่านการประชาสัมพันธ์และการประกวดศิลปะดิจิทัล

ผลที่คาดว่าได้รับ

 1. เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการงานประกวดศิลปกรรมดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 2. สร้างโอกาสให้ศิลปิน นักวาดภาพ และนักสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบศิลปะดิจิทัลแบบออนไลน์ในระบบ NFT 
 3. สร้างโอกาสให้ศิลปินไทยแสดงศักยภาพสู่สากลผ่านโลกออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลผ่านการประชาสัมพันธ์และการประกวดศิลปะดิจิทัล

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลารายละเอียดกิจกรรม
1-30 พฤศจิกายน 2565การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมอบรมฯ ประกวดศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
1-4 ธันวาคม 2565คณะกรรมการตัดสินผลงานพิจารณาคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ที่เข้ารอบจำนวน 10 ผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
5 ธันวาคม 2565ประกาศผลงานสร้างสรรค์ที่เข้ารอบ จำนวน 10 ผลงาน (รอบรองชนะเลิศ)
9-11 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตัดสินผลงานพิจารณาคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์รอบสุดท้ายประกาศรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์รอบสุดท้าย จำนวน 10 ผลงาน (รอบชิงชนะเลิศ)พิธีมอบรางวัลประมูลผลงาน โดยผ่านการลงขายใน NFT Platformการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประกวดศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน (รวมผลงานที่ได้รับรางวัล) ร่วมกับศิลปินรับเชิญในเทศกาล UBON ART FEST 2022 จ.อุบลราชธานี

กติกางานประกวด Announcement

รูปแบบของผลงาน

ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดต้องนำแนวคิดต้นแบบบุคลิกลักษณะ (Character) ของ “ม้านิลมังกร” ในวรรณคดีสุดสาคร มาดัดแปลง โดยยังคงบุคลิกลักษณะที่สำคัญ (จุดเด่น) มาประยุกต์ได้อย่างสร้างสรรค์ หรือ นำสัญลักษณ์ นิลมังกร จากโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA มาประยุกต์ให้เกิดงานออกแบบใหม่

ผลงานสร้างสรรค์งานออกแบบชิ้นงานม้านิลมังกร 1 ชุด ประกอบไปด้วย 4 ชิ้น คือ เอกลักษณ์ของ 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) ขนาดไม่ต่ำกว่า A4 ทั้งนี้เข้ารอบสุดท้ายทุกผลงานจะนำไปจัดแสดงงานจริงในวันประกาศรางวัล โดย 1 คน สามารถส่งได้มากกว่า 1 ชุด

ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลาย โดยเน้นผลงานที่สามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก และจัดส่งในรูปแบบ File Digital .Jpeg หรือ .png *ถ้าเป็น Animation ให้ใช้ .Gif ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb. และไม่เกิน 10 Mb. ต่อ 1 ชิ้นงาน

ผลงานสร้างสรรค์ที่เข้ารอบจำนวน 10 ผลงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA.

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ไม่จำกัดคุณวุฒิทางการศึกษา
 4. สัญชาติไทย

การส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดส่ง file พร้อมกรอกข้อมูลมาที่ www.NFTArtContestbyNIA.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 ธันวาคม 2565

การประกาศผลการประกวด

 1. ผลการประกาศรางวัลผู้เข้ารอบทาง Facebook Page: NftArtContestbyNia, NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 2. เว็บไซต์ https://www.nia.or.th
 3. เว็บไซต์ www.NFTArtContestbyNIA.com
 4. Website : www.bangkokgraphic.com
 5. Twitter : #NFTARTBYNIA #ประกวดนิลมังกรNIA
 6. E-mail สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน (รวมผลงานที่ได้รับรางวัล)

การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานประกวดศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน (รวมผลงานที่ได้รับรางวัล) ร่วมกับศิลปินรับเชิญ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ.2565 ในงานเทศกาล UBON ART FEST                   จ.อุบลราชธานี 

ประเภทรางวัล

รางวัลชนะเลิศ                เงินสด 40,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1     เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2     เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

Popular Vote                เงินสด 7,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

Finalist (4th-10th)     เงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร (จำนวน 7 รางวัล)

สิทธิพิเศษของผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ท่าน ร่วมเดินทางไปงานเทศกาล UBON ART FEST 2022 จ.อุบลราชธานี เพื่อลุ้นการประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศ พร้อมเป็นเกียรติรับโล่รางวัลกับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 2. ผลงานที่เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน จะได้รับการคัดเลือร่วมแสดงนิทรรศการผลงานประกวดศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศิลปินรับเชิญในเทศกาล UBON ART FEST 2022 จ.อุบลราชธานี
 3. ผลงานศิลปะดิจิทัล “นิลมังกร” NFT Art Design Contest ที่เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน จะได้ลงขายจริงในสื่อดิจิทัลออนไลน์จริง