BANGKOK GRAPHIC

โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า งานบริการ ห้องพักพัก

โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า งานบริการ ห้องพักพัก

**ให้แต่ละกลุ่มเลือกทำ หัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง นะครับ จาก 2 หัวนี้ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 : โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า งานบริการ ห้องพักพัก

Background : โปรแกรมการจัดการสินค้า งานบริการ ห้องพักพัก ของ Lone-Wolf เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาของ ระบบ โปรแกรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ผุ้ใช้งาน ใช้งานยาก ต้องศึกษาและเรียนรู้ เมนูไม่น่าสนใจ ไม่สามารถ สำรองข้อมูลได้ การ Input (ป้อนข้อมูล) – Output (การแสดงผลข้อมูล) ไม่เป็นไปตามพฤติกรรมการใช้งานของ แต่ละผู้ใช้งานหรือร้านค้า Lone-Wolf Technology เสมือน Hero เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น เสมือน โปรแกรม ถูกเขียนมาเพื่อผู้ใช้งานแบบเฉพาะบุคคล ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลง่าย รายงานผล ทุกอย่าง เป็นไปตาม รูปแบบเฉพาะองค์กร Main Scene [1] งานบริการ ระบบ โปรแกรม เชค สินค้า บริการ ซื้อขาย [2] จุดเด่นของโปรแกรม : 1. โดดเด่นด้านงานออกแบบ Design [3] 2. เข้าถึงข้อมูลง่าย [4] 3. ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยน หน้าตาได้เอง [5] 4. การ ใช้งานที่ง่าย สามารถดูข้อมูล แก้ไขข้อมูล ต่างๆ ผ่าน อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ iPad , iPhone ต่าง……… [6] นวัตกรรม Cloud Computing : ที่สามารถ Back-up ข้อมูลขึ้นบนกลุ่มเมฆ ซึ่งลดความเลี่ยง เรื่อง Computer ข้อมูลหาย เช่นไฟดับ Hard-Disk ชำรดเสียหาย อ่านข้อมูลไม่ได้ [7[ และสามารถเรียกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ซึ่งจะอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเชคข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. หัวข้อที่ 2 : Could Computing /Big Data Analytics System Title II : Operating Software Services Background : ระบบปฎิบัติการกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นแนวคิดที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบปฎิบัติการกลุ่มเมฆ เข้ามาช่วย ในการ 1. รวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้งานอินเทอร์เนตทั่วโลก มาสู่ 2. แยกข้อมูล และ 3. ประมวลผลข้อมูล สุดท้าย 4. มาสรุปผลในรูปแบบ Info-graphic หรือแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ เรีกดูข้อมูลทำความเข้าใจได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้งานประมวลผลข้อมูล เช่น ชาวนา มีที่ดิน แต่ยังไม่มีแผนในการทำเกษตร เมื่อชาวนาเกิดการเรียนรู้ ที่จะดึงข้อมูลลงมาจากกลุ่มเมฆ ก็จะทำให้ทราบว่า ช่วงนี้ เศษฐกิจ จะเติบโตทางด้านใด ประมวลเม็ดเงินลงทุน และผลตอบรับที่จะได้ ตามความประสงค์ที่ต้องการ หรือ ตัวอย่างการเลือกตั้งประธานาธิปดี อเมริกา ใช้ กลุ่มเมฆ ประมวล ทำให้ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่ง คาดการณ์ได้ว่า ผลโหวตที่ตนเองได้รับกับโค้งสุดท้ายที่กำลังแข่งขัน ตัวเองต้องเพิ่มคะแนนเสียงจากรัฐใด แล้ว จะชนะในเกมนี้ ดังที่โอบามา เคยชนะการเลือกตั้ง โดยใช้ประโยชน์จาก Big Data Center ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. งานตัวอย่าง : แนวทางการออกแบบ Screen Shot 2015-08-14 at 1.32.20 AM Screen Shot 2015-08-14 at 1.32.52 AM Screen Shot 2015-08-14 at 1.33.01 AM ** Keywords ในการศึกษาเพิ่ม — Big Data Center /Cloud Computing / โปรแกรเช็คสต๊อกสินค้า จองห้องพัก   ตัวอย่าง Web : https://premium.wpmudev.org Screen Shot 2015-08-14 at 8.29.25 AM https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM