5 วิธีเลือกโทนสีงานออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ความสำคัญของโทนสีคือการให้ความรู้สึกงานออกแบบ

การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน ด้วยเครื่องมือ 4DNA.

เครื่องมือสำหรับใช้ออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน

ดื่มชา สร้างสมาธิได้

สร้างสมาธิง่ายๆ ด้วยตัวเอง แก้เครียดและยังสร้างสรรค์ แค่ดื่ม ชา สร้างสมาธิ

พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองแบบดิจิทัล

การแบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองแบบดิจิทัล Cutomer Segment Digital

อัตลักษณ์ในงานออกแบบ

การนำนิยามมาเป็นตัวกำหนดสี (Colors) นำเนื้อหาและบริบท

การรับรู้ภาพ หลักการออกแบบกราฟิก

Visual Perception Graphic Design

RPA. คืออะไร

อนาคตแห่งการสร้างเครือค่ายออนไลน์เพื่อภาระกิจลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนแทนมนุษย์

ความหมาย และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย

ออกแบบการตลาดกับมุมมองใหม่กลุ่ม Silver Generation

ลุ่มลูกค้า Silver Customer กลุ่มที่นักการตลาดมองข้าม แต่เป็นกลุ่มที่มีมุมมองเปลี่ยนไป นักออกแบบการตบาด นักออกแบบ Packaging ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ควรมองข้าม

สุนทรียศาสตร์ กับศิลปะดิจิทัล

Relational Aesthetics สุนทรียศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ ในศิลปะยุคดิจิทัล (นิวมีเดีย)