รับทำข้อความอัตโนมัติ

Marketing Automation

รับสร้างข้อความอัตโนมัติ : ออกแบบ Rich Menu Line OA
รับสร้างข้อความอัตโนมัติ
รับสร้างข้อความอัตโนมัติ
รับสร้างข้อความอัตโนมัติ
รับสร้างข้อความอัตโนมัติ

รับงานออกแบบและพัฒนาข้อความอัตโนมัติ Chatbot หรือการตลาดอัตโนมัติ Marketing Automation ออกแบบ Rich Menu – Line OA และ Auto Chat ใน Facebook เพื่อการซื้อขายที่ลดเวลาการทำงาน ให้ Bot จบการซื้อขาย ให้บริการลูกค้าแทน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship


| สิ่งที่ลูกค้าได้รับ |

1.     วางแผนแนวคิดการทำงาน 2. สร้างหมวดหมู่งานบริการ สินค้า 3. ร่าง logic – workflow ในการเข้าถึงแต่ละเมนู สินค้าและบริการ UX. Design 4. งานออกแบบ UI. Design 5. วางระบบ 6. ทดสอบระบบการใช้งาน 7. ส่งมอบงาน ด้วย Account จริงลูกค้า