BANGKOK GRAPHIC

Application & Program

บริษัท บางกอก กราฟิค จำกัด

งานเขียนโปรแกรมบริหารจัดการร้านยา online

รับงานออกแบบ website

โปรแกรมบริหาร จัดการสินค้าร้านยา   รับออกแบบ พัฒนาโปรแกรม บริหารจัดการร้านยา Online   

1. ระบบสมาชิก สำหรับผู้ซื้อ  

1.1 ระบบตรวจสอบ ผู้ซื้อ  

1.2 ระบบการสั่งซื้อเต็มระบบ พร้อมระบบจ่ายเงินทุกรูปแบบที่ลูกค้าสะดวก  

1.3 ระบบความปลอดภัยการจ่ายเงิน  

1.4 ระบบออกบิลใบเสร็จ   

1.5 การสั่งซื้อยืดหยุ่นตามหน่วยของสินค้า ทุกรูปแบบ  

1.6 มีระบบ Dashboard ของผู้ซื้อ เพื่อดูสถิติย้อนหลังและสั่ง Print ดูข้อมูลได้ทุกช่วงเวลา  

2. ระบบสมาชิกระบบงานขาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี Stock ที่ใช้อยู่เดิมได้ และ update ที่หน้าร้านค้า Online แบบอัตโนมัติ ลดการทำงานฝั่งตัว web admin สามารถทำงานที่โปรแกรม Stock เดิม ได้เลย  

2.1 หน้า Dashboard สำหรับรายงานการซื้อขายแบบละเอียด พร้อมดึงข้อมูลโปรแกรมจัดการ Stock แบบอัตโนมัติ  

2.2 แก้ไขข้อมูลในส่วนหลังบ้าน Admin ของผู้ขายได้อย่างยืดหยุ่น  

2.3 แสดงข้อมูลรายการสินค้า ทุกรายการพร้อมสั่ง Print เพื่อรายงานภาษีได้อย่างสะดวก  

2.4 หน้า Web ที่เป็นเหมือนหน้าร้าน ที่ผู้ซื้อสามารถมาเลือกสินค้าได้หลากหลาย พร้อมดึงข้อมูลจาก โปรแกรม Stock มาแสดง แบบ Real-Times  

2.5 การใช้งานทั้ง หน้าบ้าน หลังบ้านที่ง่ายๆ ผ่าน Icon Design   

รับงานออกแบบ website
รับงานออกแบบ website
รับงานออกแบบ website
รับงานออกแบบ website
รับงานออกแบบ website
รับงานออกแบบ website

งานเขียนโปรแกรม สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

งานระบบ Website การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานระบบให้นักวิชาการ บุคคลทั่วไปส่งบทความ ค่าใช้จ่าย นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
http://ice.educ.su.ac.th/

รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
เขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม Web-Application 

 

สำหรับ คนที่อยาก หรือสนใจ ทำธุรกิจจัดหาติวเตอร์ เรา Bkk graphic รับทำระบบ tutor online หาทั้งคนติว และผู้เรียน มีระบบลงทะเบียน เรียน ลงทะเบียนสมัครเป็นติวเตอร์ พร้อม ทำธุรกิจติวเตอร์ online ได้เลย

โปรแกรมเดียวที่ให้คุณทำธุกิจติวเตอร์ได้อย่างครบวงจร เจ้าของธุรกิจติวเตอร์ online ได้เลย

โดย ระบบที่มีคือ
1. ลงทะเบียนรับสมัครติวเตอร์
2. ลงทะเบียนสำหรับ ผู้ที่สนใจเรียน
3. ระบบ admin ค้นหา filter ผู้เรียน แบบง่าย เช่น ค้นหาพิกัด คนสอนที่สะดวกรับงาน
4. การรียรหัสเพื่อความปลอดภัย tutor ต่างๆ
5. สามารถปรับแต่งสี layout ได้เอง

รับเขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม
รับเขียนโปรแกรม
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
เขียนโปรแกรม Application
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
ออกแบบ graphic
ออกแบบ Application

รับออกแบบ Application

บน IOS และ Adroid Native App และ. App. แบบผสมผสาน 

ออกแบบ Application
ออกแบบ graphic
ออกแบบ Application
เขียนโปรแกรมจองห้อพักสำหรับโรงแรม
ออกแบบ Application
ออกแบบ Application
ออกแบบ Application
เขียนโปรแกรมการจัดการหวย
โปรแกรมหวย
โปรแกรมหวย
โปรแกรมหวย
โปรแกรมหวย