BANGKOK GRAPHIC

Multimedia & Interactive

บริษัท บางกอก กราฟิค จำกัด

งาน Leap Motion - Interactive

งานออกแบบและพัฒนาระบบ interactive : เทคโนโลยี Leap Motion การสั่งการ ควบคลุมจากระยะไกล เพิ่มความน่าสนใจให้กับงานลูกเล่นให้กับงาน Event และงานแสดงสินค้าต่างๆ งานให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ช้างในประเทศไทย — เรา Bangkok Graphic Design Agency รับบริการออกแบบและพัฒนางาน Interactive – Leap Motion 

Leap Motion Graphic
Leap Motion Graphic
Leap Motion Graphic
Leap Motion Graphic
Leap Motion Graphic

Bangkok Graphic รับออกแบบ พัฒนา เกม Game 3D รูปแบบ Interactive ออกแบบ Graphic Design สำหรับการออกแบบหน้าจอ และ TouchScreen UX. ประสบการณ์การใช้งานพื้นผิวหน้าจอ และ UI. User Interface การออกแบบพื้นผิวหน้าจอ

ออกแบบ Game Design
ออกแบบ Game Design
ออกแบบ Game Design
ออกแบบ Game Design
ออกแบบ Game Design
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive
เกม interactive

Interactive Touch Screen

ออกแบบ Metaverse
ออกแบบ Metaverse
ออกแบบ Metaverse
ออกแบบ Metaverse
ออกแบบ Metaverse
ออกแบบ Metaverse
Cyber Punk Interactive
Cyber Punk Interactive
Cyber Punk Interactive
Cyber Punk Interactive
Cyber Punk Interactive
Cyber Punk Interactive

Touch-Screen Showcase PTT.

รับออกแบบ Website

งานออกแบบ และเขียนระบบ งาน Multimedia Touch-Screen บนหน้าจอ Smart TV. ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ใหม่ๆ  ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website
รับออกแบบ Website

มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ออกแบบ Touch Screen
ออกแบบ Touch Screen

งานออกแบบจอ Touch Screen Smart TV. 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565
ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13-21 สิงหาคม 2565 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ออกแบบจอภาพ Interactive
ออกแบบจอภาพ Interactive
ออกแบบจอภาพ Interactive
ออกแบบจอภาพ Interactive
ออกแบบจอภาพ Interactive
ออกแบบจอภาพ Interactive
ผังแม่บทอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชยกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รับออกแบบ งาน Interactive Touch Screen

รับออกแบบ และสร้างสรรค์งาน Multimedia – Interactive Game ทั้ง online /offline รับได้ทั้งงานขนาดเล็กจน งานขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน

รับออกแบบได้ทั้ง 2D – 3D Visual ในรูปแบบ Interactive Media, Multimedia เกม online สร้างงาน Motion เคลื่อนไหว อาทิ Web Casino งานจอภาพแบบ Touch-Screen ออกแบบ UI. (User Interface) สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอ Website รูปแบบ interactive สร้าง Emotional ให้กับสื่อสร้างสินค้า Branding ด้วยภาพเคลื่อนไหว และมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์

ผลงานหรือลักษณะงานที่นำไปใช้
1.งาน Motion บน Web Casino
2.งานแต่งรถเพื่องานการศึกษาบนจอ Touch Screen
3.งาน 3D, Animation, Interactive – Game บน Application เพื่อการท่องเที่ยว
4.งาน Game เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเข้าใจในตัวสินค้า และ Branding

Multimedia

งานออกแบบ Multimedia วัดพระแก้ว
งานออกแบบ Multimedia วัดพระแก้ว
งานออกแบบ Multimedia วัดพระแก้ว
งานออกแบบหน้าจอ โจ หลุยส์
งานออกแบบหน้าจอ โจ หลุยส์
งานออกแบบหน้าจอ โจ หลุยส์
งานออกแบบหน้าจอ โจ หลุยส์
งานอกแบบ Multimedia หน้าจอ ออกแบบรถ
งานอกแบบ Multimedia หน้าจอ ออกแบบรถ
งานอกแบบ Multimedia หน้าจอ ออกแบบรถ
งานอกแบบ Multimedia หน้าจอ ออกแบบรถ

Game Design

ออกแบบเกม แต่งรถบัส
ออกแบบเกม แต่งรถบัส
ออกแบบเกม แต่งรถบัส
ออกแบบเกม แต่งรถบัส
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
รับออกแบบเว็บพนันออนไลน์
ออกแบบเกม ผู้เล่นบุคคลที่หนึ่ง
ออกแบบเกม ผู้เล่นบุคคลที่หนึ่ง
ออกแบบเกม ผู้เล่นบุคคลที่หนึ่ง
ออกแบบเกม ผู้เล่นบุคคลที่หนึ่ง