ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์

ทางรอดสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนทักษะ ด้วยบทเรียนออนไลน์ เน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (UX. Design , Human Center Design)

Libra จะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเงินและสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่

Libra จะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเงินและสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่
ประวัติศาสตร์การเงิน : อันที่จริงโลกเรา evolution หรือวิวัฒน์การเงินทุกๆ 50 ปี และทุกวันนนี้ เรากำลังอยู่ในยุค Internet Century ตั้งแต่อดีล difinition คำว่า มูลค่าเงิน เปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัย อาทิ เริ่มตั้งแต่ ยุคหิน เปลือกหอย Gold Sand และมายุค ทองคำ และยุค bretton woods system

งานออกแบบ Web Design

งานออกแบบ Web Design

กริด สำหรับ การออกแบบสิ่งพิมพ์

กริด สำหรับ การออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบระบบกริด งานออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบระบบกริด งานออกแบบสิ่งพิมพ์

การออกแบบ การตลาดมือถือ

การออกแบบ การตลาดมือถือ

แนวคิดการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดดิจิทัล

แนวคิดการตลาดออนไลน์ หลักการตลาดดิจิทัล

การออกแบบ Poster และแผ่นพับ (สิ่งพิมพ์พิเศษ)

การออกแบบ Poster และแผ่นพับ (สิ่งพิมพ์พิเศษ)

การออกแบบโปสเตอร์ Poster Design

การออกแบบโปสเตอร์ Poster Design
โปสเตอร์

หลักการออกแบบหนังสือพิมพ์ Newspaper design

หลักการออกแบบหนังสือพิมพ์ Newspaper design
การออกแบบหนังสือพิมพ์ ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์นั้นสามารถนับถอยหลังไปได้กว่าสี่ร้อบปี