BANGKOK GRAPHIC

แนวทางการเขียน Prompt ครั้งที่ 1 สำหรับศิลปิน ภาพพิมพ์

ตัวอย่าง Prompt สำหรับงานศิลปะ

หากต้องการสร้างตัวสร้างพร้อมท์สำหรับงานภาพพิมพ์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ระบุวัตถุประสงค์: กำหนดเป้าหมายของเครื่องกำเนิดพรอมต์ มันหมายถึงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันขอบเขตทางศิลปะ หรือช่วยให้ศิลปินก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์หรือไม่? การทำความเข้าใจจุดประสงค์จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคำแนะนำที่เหมาะสม

เทคนิคการทำภาพพิมพ์เพื่อการวิจัย: ทำความคุ้นเคยกับเทคนิคภาพพิมพ์ต่างๆ เช่น การพิมพ์แบบนูน ภาพพิมพ์แกะ พิมพ์หิน พิมพ์สกรีน และพิมพ์เดียว ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในแต่ละเทคนิค วิธีนี้จะช่วยคุณสร้างคำแนะนำเฉพาะสำหรับวิธีการพิมพ์แบบต่างๆ

รวบรวมรายการองค์ประกอบ: ทำรายการองค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถใช้ในงานภาพพิมพ์ เช่น เส้น รูปร่าง พื้นผิว ลวดลาย และสี พิจารณาทั้งรูปแบบอินทรีย์และรูปทรงเรขาคณิต ตลอดจนวัตถุที่เป็นนามธรรมและวัตถุที่เป็นตัวแทน

สำรวจธีมและแนวคิด: ระดมความคิดเกี่ยวกับธีมหรือแนวคิดต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับช่างพิมพ์ ซึ่งอาจรวมถึงธรรมชาติ ทิวทัศน์เมือง ภาพบุคคล ตำนาน อารมณ์ หรือประเด็นทางสังคม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธีมมีความหลากหลายและกว้างพอที่จะตอบสนองความต้องการของศิลปินที่แตกต่างกัน

ผสมและจับคู่: รวมองค์ประกอบจากขั้นตอนที่ 3 กับธีมจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อสร้างกลุ่มตัวเลือกพร้อมท์ ตัวอย่างเช่น “สร้างภาพพิมพ์นูนโดยใช้รูปทรงธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ” หรือ “ออกแบบภาพพิมพ์หน้าจอที่แสดงภาพทิวทัศน์ของเมืองโดยใช้รูปแบบเรขาคณิต” มุ่งมั่นที่จะสร้างการแจ้งเตือนที่หลากหลายซึ่งรวมถึงเทคนิค องค์ประกอบ และธีมต่างๆ

เพิ่มข้อจำกัด: แนะนำข้อจำกัดหรือความท้าทายเพิ่มเติมให้กับข้อความแจ้งเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้สีที่จำกัด การทดลองพื้นผิว การใช้อารมณ์เฉพาะ หรือใช้วัสดุที่แปลกใหม่

พิจารณาระดับทักษะ: จดจำระดับทักษะของศิลปินที่จะใช้เครื่องมือสร้างพร้อมท์ รวมคำแนะนำที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ศิลปินระดับกลาง และผู้ฝึกฝนขั้นสูง ปรับความซับซ้อนหรือข้อกำหนดทางเทคนิคให้เหมาะสม

ทดสอบและขัดเกลา: แชร์เครื่องมือสร้างพร้อมท์กับศิลปินภาพพิมพ์และรวบรวมคำติชม วิธีนี้จะช่วยคุณระบุช่องว่าง ความไม่สอดคล้องกัน หรือการปรับปรุงที่สามารถทำได้ ปรับแต่งข้อความแจ้งตามคำติชมที่ได้รับ

นำเสนอพรอมต์: สร้างรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับตัวสร้างพรอมต์ ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือออนไลน์ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำรับไพ่ หรือเอกสาร PDF จัดระเบียบคำแนะนำในลักษณะที่สมเหตุสมผลและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เช่น ตามเทคนิค ธีม หรือระดับความยาก

ส่งเสริมการทดลอง: เน้นย้ำว่าคำแนะนำมีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้ศิลปินสำรวจแนวคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้ศิลปินตีความข้อความแจ้งด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร ทดลองเทคนิคต่างๆ และเพิ่มสไตล์ส่วนตัวลงในงานศิลปะ

ตัวอย่าง Prompt :

“Create a linocut print depicting a serene landscape at sunset, using bold and expressive lines to capture the mood.”

“Experiment with the intaglio technique to create a print inspired by underwater life. Incorporate intricate textures and layers to capture the depth and movement of aquatic creatures.”

“Produce a screen print that combines geometric patterns and vibrant colors to represent a bustling cityscape at night.”

“Explore the monotype technique to create an abstract composition inspired by music. Use expressive brushwork and overlapping shapes to convey rhythm and movement.”

ข้อความนี้กระตุ้นให้ศิลปินทดลองเทคนิคโมโนไทป์และดึงแรงบันดาลใจจากดนตรี แนะนำการใช้พู่กันที่สื่อความหมายและรูปทรงที่ทับซ้อนกันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของจังหวะและการเคลื่อนไหว ทำให้ศิลปินสามารถแปลประสบการณ์การได้ยินของดนตรีให้กลายเป็นงานศิลปะที่มองเห็นได้

byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

ไอเดียสำหรับการใช้ ChatGPT. กับองค์กรธุรกิจ

รับออกแบบ Website

ไอเดียดีๆ สำหรับการพัฒนาให้พนักงานในองค์กรใช้ประโยชน์จาก ChatGPT. เพื่อลดเวลาในการทำงานแต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า โปรแกรม AI. กำลังมีบบาทในโลกการทำงานมากยิ่งขึ้น ทีนี้ตามมาด้วยคำถามว่า AI. มากมายเกลื่อน Internet เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไง โดยเฉพาะ โปรแกรมที่เปิดตัวได้อย่างรวดเร็วกับการตอบรับท้วมท้น อย่าง ChatGPT.

ทีนี้เราจะมาดูกันว่ามีไอเดียอะไรมี่จะนำมันไมปใช้งานเพื่อลดเวลาการทำงานแต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: สามารถใช้ ChatGPT เป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเสมือน จัดการข้อซักถามทั่วไปของลูกค้าและตอบกลับทันที สามารถช่วยลดเวลาในการตอบสนอง จัดการกับคำถามหลายข้อพร้อมกัน และให้การสนับสนุนที่สม่ำเสมอตลอดเวลา
 2. การเตรียมความพร้อมพนักงาน: ใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยเสมือนเพื่อแนะนำพนักงานใหม่ตลอดกระบวนการเตรียมความพร้อม สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากรของบริษัท ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. การฝึกอบรมและการพัฒนา: ChatGPT สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝึกอบรมส่วนบุคคล โดยจัดเตรียมโมดูลการฝึกอบรมแบบโต้ตอบและตามความต้องการสำหรับพนักงาน สามารถตอบคำถาม อธิบาย และให้คำแนะนำในหัวข้อต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มภายในบริษัท
 4. ฐานความรู้และเอกสาร: ChatGPT สามารถช่วยสร้างและรักษาฐานความรู้ที่ครอบคลุมโดยการตอบคำถามที่พบบ่อย จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้การเข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและลดการสอบถามซ้ำ
 5. การสนับสนุนการประชุม: ChatGPT สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้โดยการแจ้งเตือนการประชุม ความช่วยเหลือด้านการจัดกำหนดการ และสร้างวาระการประชุม นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ในระหว่างการประชุม ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: ChatGPT สามารถช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อน สร้างรายงาน และให้ข้อมูลเชิงลึก เจ้าหน้าที่สามารถรับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 7. การวิจัยตลาด: ChatGPT สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยตลาดโดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้ม และสร้างรายงาน สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง และแนวโน้มอุตสาหกรรม ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด
 8. กลยุทธ์และการวางแผน: สามารถใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือระดมความคิด ช่วยให้เจ้าหน้าที่สร้างแนวคิด ประเมินกลยุทธ์ต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะ สามารถจำลองสถานการณ์ เสนอแนวทางอื่น และอำนวยความสะดวกในการอภิปรายเชิงกลยุทธ์
 9. การสื่อสารภายใน: ChatGPT สามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในโดยส่งการแจ้งเตือน ประกาศ และการอัปเดตไปยังเจ้าหน้าที่และพนักงาน อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกในช่องทางการติดต่อ ตอบคำถาม และให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
 10. ความช่วยเหลือส่วนบุคคล: เจ้าหน้าที่สามารถใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว มอบหมายงาน จัดการปฏิทิน และแจ้งเตือน สามารถช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพิ่มผลผลิต และช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน

  แม้ว่า ChatGPT จะให้การสนับสนุนที่มีคุณค่าได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่สร้างขึ้น เนื่องจากบางครั้งอาจให้การตอบสนองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การกำกับดูแลและการแทรกแซงโดยมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจาก ChatGPT

byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

 สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ

ออกแบบ website

 บทบาท Website กับธุรกิจ online 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณทราบดีว่าการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการมีตัวตนในโลกออนไลน์คือการมีเว็บไซต์

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่าเหตุใดธุรกิจของคุณจึงต้องการเว็บไซต์และวิธีที่จะช่วยให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้

1) เว็บไซต์ของคุณคือการแสดงตนออนไลน์ของคุณ :

เว็บไซต์ของคุณคือการแสดงตนทางออนไลน์และเป็นหน้าตาของธุรกิจของคุณบนอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งแรกที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเห็นเมื่อพวกเขาค้นหาธุรกิจของคุณทางออนไลน์

เว็บไซต์ช่วยให้คุณแสดงแบรนด์และผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไปทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์

2) เว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ :

การมีเว็บไซต์ช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

หากมีผู้ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอและไม่พบเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาอาจถือว่าคุณไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถสร้างความมั่นใจในธุรกิจของคุณ และทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากคุณ

คลิกที่นี่เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดยอัตโนมัติใน 60 วินาที

3) เว็บไซต์ขยายการเข้าถึงของคุณ:

เว็บไซต์ช่วยให้คุณขยายการเข้าถึงนอกพื้นที่ของคุณ ด้วยอินเทอร์เน็ต ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลก

การมีเว็บไซต์ คุณสามารถเจาะตลาดโลกและเพิ่มฐานลูกค้าของคุณได้

4) เว็บไซต์ปรับปรุงการบริการลูกค้า :

เว็บไซต์ยังสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณ ด้วยการจัดเตรียมหน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ข้อมูลติดต่อ และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องโทรหรือส่งอีเมลถึงคุณ

สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

5) เว็บไซต์ช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง :

การมีเว็บไซต์ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

หากคู่แข่งของคุณไม่มีเว็บไซต์ หรือหากเว็บไซต์ของพวกเขาออกแบบไม่ดี เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะทำให้คุณได้เปรียบ

เว็บไซต์ยังสามารถช่วยให้คุณเน้นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีเอกลักษณ์และแสดงจุดแข็งของคุณ

6) เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่มีค่า :

เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ และวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics เพื่อติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ ดูว่าผู้เข้าชมมาจากที่ใด และหน้าใดในเว็บไซต์ของคุณที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจของคุณ

คลิกที่นี่เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดยอัตโนมัติใน 60 วินาที

7) เว็บไซต์มีความคุ้มค่า :

การสร้างเว็บไซต์เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการโปรโมตธุรกิจของคุณ เมื่อเทียบกับวิธีการทางการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาสิ่งพิมพ์หรือบิลบอร์ด เว็บไซต์สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นด้วยเงินที่น้อยลง

นอกจากนี้ เมื่อเว็บไซต์ของคุณเปิดใช้งานแล้ว ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจะลดลง

8) เว็บไซต์สามารถช่วยคุณสร้างโอกาสในการขาย:

เว็บไซต์ยังสามารถช่วยคุณสร้างโอกาสในการขายสำหรับธุรกิจของคุณ

ด้วยการรวมแบบฟอร์มติดต่อหรือเสนอทรัพยากรฟรีเพื่อแลกกับที่อยู่อีเมล คุณสามารถรวบรวมโอกาสในการขายและติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในภายหลัง

นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน

มาถึงจุดสิ้นสุด

การมีเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

เว็บไซต์สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ขยายการเข้าถึง ปรับปรุงการบริการลูกค้า และให้ข้อมูลที่มีค่า นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

หากคุณยังไม่มีเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณ ถึงเวลาเริ่มต้นแล้ว

ปรัชญาสุนทรียศาสตร์

รับออกแบบ Graphic

รวมแนวคิด และปรัชญาทางสุนทรียะแต่ละยุคสมัย

บทความนี้ ได้รวบรวม แนวคิดและปรัชญาทางสุนทรียศาสตร์ พร้อมนักปรัชญาคนสำคัญที่ส่งผลและอิทธิพลต่อกัน ผสมผสานและทั้งขัดแย้ง หาแนวคิดมามาล้มล้างเกิดเป็นทฤษฎีใหม่

สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยมเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ความงาม และการดำรงอยู่ของมนุษย์ แนวคิดอัตถิภาวนิยมถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 และแนวคิดหลักคือแนวคิดที่ว่ามนุษย์มีอิสระโดยพื้นฐาน แต่ก็ต้องรับผิดชอบในการสร้างความหมายในชีวิตด้วย ตามอัตถิภาวนิยม ศิลปะและความงามมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และประสบการณ์ทางสุนทรียะสามารถเปิดเผยความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ได้

Jean-Paul Sartre เป็นหนึ่งในนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งเขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์อย่างกว้างขวาง ในหนังสือของเขา “What is Literature?” ซาร์ตร์ให้เหตุผลว่าวรรณกรรมเป็นวิธีการแสดงแนวคิดอัตถิภาวนิยมเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบของมนุษย์ เขาเชื่อว่าวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความคลุมเครือของสภาพมนุษย์และการต่อสู้เพื่อสร้างความหมายในโลกที่ปราศจากความหมายโดยธรรมชาติ

ซาร์ตร์ยังโต้แย้งว่าศิลปะเป็นผลผลิตจากการรับรู้และการตีความของมนุษย์ เขาเชื่อว่าไม่มีความงามโดยธรรมชาติในวัตถุ แต่ความงามนั้นถูกสร้างขึ้นผ่านการรับรู้ ในแง่นี้ ประสบการณ์ทางสุนทรียะเป็นเรื่องส่วนตัวและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการดำรงอยู่ของมนุษย์แต่ละคน ซาร์ตร์เชื่อว่าศิลปะสามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเพราะเป็นผลผลิตจากการตีความของมนุษย์

สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยมยังเน้นความสำคัญของความถูกต้องในงานศิลปะ ตามที่นักอัตถิภาวนิยมกล่าวว่าศิลปะที่แท้จริงมีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ ศิลปะของแท้ไม่ใช่ผลผลิตจากการลอกเลียนแบบหรือเลียนแบบ แต่เป็นการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ในแง่นี้ ศิลปะที่แท้จริงสะท้อนแนวคิดอัตถิภาวนิยมเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบของมนุษย์

โดยสรุป สุนทรียศาสตร์เชิงอัตถิภาวนิยมเป็นแนวทางเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะและความงามที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงอยู่ของมนุษย์กับประสบการณ์ทางสุนทรียะ ตามอัตถิภาวนิยมศิลปะสามารถเปิดเผยความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำเพราะเป็นผลผลิตจากการตีความและการแสดงออกของมนุษย์ Jean-Paul Sartre เป็นหนึ่งในนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด ซึ่งเขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และความสัมพันธ์กับการดำรงอยู่ของมนุษย์อย่างกว้างขวาง

 1. ปรัชญากรีกโบราณ: รวมถึงผลงานของเพลโตและอริสโตเติล ผู้พัฒนาทฤษฎีที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับธรรมชาติของความงามและประสบการณ์ทางสุนทรียะ

ปรัชญากรีกโบราณเป็นวิชาที่ครอบคลุมผลงานของนักคิดจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในกรีกโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช เป็นช่วงเวลาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อปรัชญาตะวันตก และแนวคิดทางปรัชญาที่สำคัญที่สุดบางอย่างในประเพณีตะวันตกก็ปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้

นักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลมากที่สุดสองคนคือเพลโตและอริสโตเติล ผู้พัฒนาทฤษฎีในหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงอภิปรัชญา จริยธรรม การเมือง และสุนทรียศาสตร์ ในแง่ของสุนทรียภาพ ทั้งเพลโตและอริสโตเติลต่างก็กล่าวถึงธรรมชาติของความงามและประสบการณ์ทางสุนทรียะไว้มากมาย

เพลโตเชื่อว่าความงามเป็นคุณภาพที่เป็นกลางซึ่งดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระจากการรับรู้ของแต่ละคน ในบทสนทนาที่โด่งดังของเขาที่ชื่อ Symposium เขาให้เหตุผลว่ารูปแบบความงามขั้นสูงสุดคือรูปแบบแห่งความงามเอง ซึ่งเป็นตัวตนนิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งดำรงอยู่นอกโลกวัตถุ เพลโตเชื่อว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มีความต้องการความงามโดยธรรมชาติ และการพบเจอกับสิ่งสวยงามสามารถช่วยชำระล้างและยกระดับจิตวิญญาณได้

ในทางกลับกัน อริสโตเติลกลับใช้วิธีเชิงประจักษ์มากขึ้นเพื่อสุนทรียศาสตร์ เขาเชื่อว่าความงามเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุที่รับรู้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลด้วย ในบทกวีของเขา อริสโตเติลได้ระบุองค์ประกอบ 6 ประการที่นำไปสู่ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ถ้อยคำ ทำนอง และปรากฏการณ์ เขาเชื่อว่างานศิลปะจะสวยงามหากสามารถบรรลุความสมดุลที่กลมกลืนกันขององค์ประกอบเหล่านี้

ทั้งเพลโตและอริสโตเติลต่างก็พูดถึงบทบาทของศิลปะในสังคมเป็นอย่างมาก เพลโตเชื่อว่าศิลปะมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้คน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐจะต้องควบคุมการผลิตและการบริโภคงานศิลปะ เขาวิจารณ์กวีที่มีชื่อเสียง ซึ่งเขาเชื่อว่ามักมีความผิดในการแสดงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือไม่เหมาะสม ในทางกลับกัน อริสโตเติลเชื่อว่าศิลปะมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่ผู้คน และมันสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางศีลธรรมและสติปัญญา

 • ปรัชญายุคกลาง: ในยุคกลาง นักปรัชญาเช่น Thomas Aquinas และ Augustine of Hippo ได้เขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และธรรมชาติของความงาม

ในปรัชญายุคกลาง โดยทั่วไปแล้ว สุนทรียศาสตร์มักถูกมองผ่านเลนส์ของศาสนศาสตร์และศาสนจักร แนวคิดก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความงามขั้นสูงสุด และความงามนั้นเป็นภาพสะท้อนของสวรรค์ นักคิดในยุคกลาง เช่น โทมัส อควีนาส และออกัสตินแห่งฮิปโปได้เขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และธรรมชาติของความงามอย่างกว้างขวาง โดยมักจะรวมเอาแนวคิดทางเทววิทยาเข้ากับทฤษฎีของพวกเขา

โทมัส อควีนาส นักศาสนศาสตร์และนักปรัชญาคนสำคัญแห่งศตวรรษที่ 13 แย้งว่าความงามเป็นคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของการดำรงอยู่ ตามคำกล่าวของควีนาส ทุกสิ่งที่มีอยู่มีคุณสมบัติเหนือธรรมชาติสามประการ ได้แก่ ความเป็นอยู่ ความจริง และความดี เขาเชื่อว่าความงามเป็นคุณสมบัติที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างตัวตน ความจริง และความดี ในแง่นี้ ความงามถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินทางวัตถุของโลกที่สามารถค้นพบได้ด้วยเหตุผลและการไตร่ตรอง

ออกัสตินแห่งฮิปโป นักศาสนศาสตร์และนักปรัชญาผู้มีอิทธิพลในศตวรรษที่ 4 และ 5 ได้เขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และความงามด้วย ออกัสตินเชื่อว่าความงามคือการแสดงออกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประสบการณ์แห่งความงามจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า เขาแย้งว่าความงามสามารถพบได้ทั้งในโลกธรรมชาติและในศิลปะ และประสบการณ์แห่งความงามสามารถยกระดับจิตวิญญาณและนำไปสู่การตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ

โดยสรุป ปรัชญายุคกลางเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ผ่านเลนส์เทววิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Thomas Aquinas และ Augustine of Hippo เป็นนักคิดที่โดดเด่นสองคนที่เขียนเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และความงามอย่างกว้างขวาง และทฤษฎีของพวกเขายังคงมีอิทธิพลต่อการอภิปรายเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในปัจจุบัน

 • แนวจินตนิยม: นี่คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ที่เน้นอารมณ์ จินตนาการ และปัจเจกนิยมในงานศิลปะ

ลัทธิจินตนิยมเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ลักษณะเด่นคือเน้นที่อารมณ์ จินตนาการ และปัจเจกนิยมในงานศิลปะ วรรณกรรม และดนตรี ชาวโรแมนซ์ปฏิเสธการเน้นย้ำเรื่องเหตุผลและความมีเหตุมีผลของการตรัสรู้ แทนที่จะนิยมสัญชาตญาณ ความเป็นธรรมชาติ และประสบการณ์ส่วนตัว

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของลัทธิจินตนิยมคือการเฉลิมฉลองธรรมชาติและโลกธรรมชาติ ศิลปินและนักเขียนแนวโรแมนติกพยายามที่จะจับภาพความงามและพลังของธรรมชาติ โดยมักจะพรรณนาในลักษณะที่สง่างามหรือน่าเกรงขาม การให้ความสำคัญกับธรรมชาตินี้มักเชื่อมโยงกับการปฏิเสธอุตสาหกรรมและผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งของลัทธิจินตนิยมคือการสำรวจตนเองและปัจเจกบุคคล ชาวโรแมนติกปฏิเสธแนวคิดที่ว่าปัจเจกชนเป็นเพียงผลผลิตจากสิ่งแวดล้อมหรือชนชั้นทางสังคมของพวกเขา และแทนที่จะเฉลิมฉลองพลังแห่งจินตนาการของแต่ละคนและความสำคัญของประสบการณ์ส่วนตัว สิ่งนี้นำไปสู่การมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกนิยมในศิลปะ วรรณกรรม และดนตรี และความหลงใหลในแง่มุมทางจิตใจและอารมณ์ของประสบการณ์ของมนุษย์

แนวจินตนิยมยังโดดเด่นด้วยความหลงใหลในอดีตโดยเฉพาะยุคกลางและยุคโกธิค ศิลปินและนักเขียนแนวโรแมนติกมักได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ โดยผสมผสานองค์ประกอบเหนือธรรมชาติ ความลึกลับ และสิ่งแปลกใหม่เข้ากับผลงานของพวกเขา

 • ลัทธิปฏิบัตินิยม: นี่คือการเคลื่อนไหวทางปรัชญาที่เน้นผลในทางปฏิบัติของความคิดและทฤษฎี ในด้านสุนทรียศาสตร์ นักปฏิบัติ เช่น จอห์น ดิวอี้ ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของศิลปะและวิธีการที่ศิลปะสามารถยกระดับชีวิตมนุษย์ได้

ลัทธิปฏิบัตินิยมเป็นขบวนการทางปรัชญาที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เน้นผลในทางปฏิบัติของความคิดและทฤษฎี และเน้นความสำคัญของการทดลอง การสังเกต และประสบการณ์ในการพิจารณาความจริงหรือประโยชน์ของแนวคิดหรือทฤษฎี

ในด้านสุนทรียศาสตร์ นักปฏิบัติ เช่น จอห์น ดิวอี้ ได้นำการเน้นประสบการณ์นี้มาใช้กับขอบเขตของศิลปะ พวกเขาแย้งว่าคุณค่าของศิลปะไม่ได้อยู่ที่คุณสมบัติที่เป็นทางการ แต่อยู่ที่ประสบการณ์ที่ผู้ชมหรือผู้ฟังมอบให้ ดิวอี้เชื่อว่าประสบการณ์ของศิลปะสามารถยกระดับชีวิตมนุษย์ได้โดยการทำให้ความเข้าใจของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโลกและสถานที่ของเราในโลกนี้

สำหรับดิวอี้ ประสบการณ์ทางศิลปะเกี่ยวข้องกับกระบวนการโต้ตอบระหว่างงานศิลปะกับผู้ชมหรือผู้ฟัง เขาเชื่อว่าปฏิสัมพันธ์นี้ควรเป็นแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และควรเกี่ยวข้องกับทั้งบุคคล รวมถึงอารมณ์ ความคิด และประสาทสัมผัสของเรา ดิวอี้มองว่าประสบการณ์ศิลปะเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ชมหรือผู้ฟังมีส่วนร่วมกับงานศิลปะเพื่อสร้างความหมายและความเข้าใจ

นอกเหนือจากการเน้นประสบการณ์ของศิลปะแล้ว สุนทรียศาสตร์เชิงปฏิบัติยังเน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งศิลปะถูกสร้างขึ้นและมีประสบการณ์ นักปฏิบัตินิยมแย้งว่าศิลปะไม่ใช่หมวดหมู่ที่เป็นอมตะและเป็นสากล แต่ถูกหล่อหลอมโดยบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมีประสบการณ์

โดยรวมแล้ว สุนทรียศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติจริงเน้นผลในทางปฏิบัติของศิลปะและความสำคัญของประสบการณ์ในการกำหนดคุณค่าและความหมายของศิลปะ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผู้ชมหรือผู้ฟังกับงานศิลปะ และเน้นบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ศิลปะถูกสร้างขึ้นและมีประสบการณ์

 • Formalist : นี่คือทฤษฎีสุนทรียะที่เน้นคุณสมบัติที่เป็นทางการของศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง และสี มากกว่าเนื้อหาหรือความหมายของมัน

ลัทธิฟอร์มัลลิสม์เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ศิลปะ การวิจารณ์วรรณกรรม และการศึกษาภาพยนตร์ นักนิยมลัทธินิยมโต้แย้งว่าคุณค่าของศิลปะอยู่ที่คุณสมบัติที่เป็นทางการ เช่น เส้น รูปร่าง สี และพื้นผิว มากกว่าเนื้อหาหรือความหมายของมัน

นักวิจารณ์ที่เป็นทางการเชื่อว่าองค์ประกอบที่เป็นทางการของงานศิลปะเป็นวิธีหลักในการสื่อสารกับผู้ชมหรือผู้อ่าน พวกเขาให้เหตุผลว่าการวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นทางการของงานจะทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่างานนั้นทำหน้าที่เป็นงานศิลปะอย่างไร และงานนั้นสร้างความหมายและความสำคัญอย่างไร

ลัทธิทางการมักจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิจารณ์วรรณกรรมแบบทางการของรัสเซีย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักพิธีการชาวรัสเซียเช่น Viktor Shklovsky และ Roman Jakobson เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้คุ้นเคย หรือการทำให้คนคุ้นเคยดูเหมือนไม่คุ้นเคย ในการสร้างความรู้สึกในรูปแบบศิลปะ พวกเขาแย้งว่าการดึงความสนใจไปที่คุณสมบัติที่เป็นทางการของงานศิลปะ เราสามารถทำลายวิธีการมองและสัมผัสโลกที่เคยเป็นนิสัยของเรา และได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นจริง

ในทัศนศิลป์ นักวิจารณ์ที่เป็นทางการมักจะเน้นไปที่วิธีที่ศิลปินใช้เส้น รูปร่าง สี และพื้นผิวเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพและสื่อความหมาย พวกเขาวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นทางการของงานศิลปะเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันสร้างประสบการณ์ทางภาพให้กับผู้ชมได้อย่างไร

 • ลัทธิมาร์กซ์: สุนทรียศาสตร์ของมาร์กซิสต์มองว่าศิลปะเป็นผลผลิตของพลังทางสังคมและเศรษฐกิจ และเน้นย้ำถึงแนวทางที่ศิลปะสะท้อนและสนับสนุนการต่อสู้ทางชนชั้น

สุนทรียศาสตร์แบบมาร์กซิสต์เป็นทฤษฎีเชิงวิพากษ์ที่มองว่าศิลปะเป็นผลผลิตของพลังทางสังคมและเศรษฐกิจ และเน้นย้ำถึงแนวทางที่ศิลปะสะท้อนและเสริมการต่อสู้ทางชนชั้น สุนทรียศาสตร์ของมาร์กซิสต์มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ และฟรีดริช เองเงิลส์ ซึ่งแย้งว่าการผลิตทางวัฒนธรรมทั้งหมด รวมทั้งศิลปะ ถูกกำหนดขึ้นโดยเงื่อนไขทางวัตถุของสังคม

นักทฤษฎีมาร์กซิสต์โต้แย้งว่าศิลปะไม่ใช่ขอบเขตที่เป็นกลางหรือเป็นอิสระจากกิจกรรมของมนุษย์ แต่กลับเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ พวกเขาโต้แย้งว่าศิลปะเกิดขึ้นภายในระบบความสัมพันธ์ทางชนชั้น และสะท้อนและเสริมความสนใจและค่านิยมของชนชั้นปกครอง สุนทรียศาสตร์แบบมาร์กซิสต์จึงมองว่าศิลปะเป็นสถานที่แห่งการต่อสู้ซึ่งแสดงความสนใจทางชนชั้นที่แตกต่างกัน

สุนทรียศาสตร์แบบมาร์กซิสต์เน้นย้ำถึงบทบาทของอุดมการณ์ในการกำหนดรูปแบบการผลิตและการต้อนรับศิลปะ นักทฤษฎีมาร์กซิสต์โต้แย้งว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนของความเป็นจริง แต่แทนที่จะเป็นรูปแบบของการเป็นตัวแทนที่สร้างและเสริมวิธีการมองโลกแบบเฉพาะเจาะจง พวกเขาโต้แย้งว่าศิลปะสามารถใช้เพื่อท้าทายอุดมการณ์ที่ครอบงำและส่งเสริมวิธีคิดและการใช้ชีวิตทางเลือก

สุนทรียศาสตร์แบบมาร์กซิสต์มีอิทธิพลในหลายสาขา รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลปะ การวิจารณ์วรรณกรรม และการศึกษาภาพยนตร์ นักวิจารณ์มาร์กซิสต์ได้วิเคราะห์การผลิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ศิลปะยุคกลางไปจนถึงภาพยนตร์และโทรทัศน์ร่วมสมัย และได้พยายามทำความเข้าใจวิธีที่ศิลปะสะท้อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางชนชั้น

 • สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยม: ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นี่คือแนวทางเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะและความงามที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงอยู่ของมนุษย์และประสบการณ์ทางสุนทรียะ

สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยมเป็นแนวทางเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะและความงามที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงอยู่ของมนุษย์และประสบการณ์ทางสุนทรียะ นักคิดอัตถิภาวนิยม เช่น ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ แย้งว่ามนุษย์ดำรงอยู่ในสภาวะวิกฤตแห่งการดำรงอยู่ ซึ่งเรากำลังเผชิญกับคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราและความหมายของชีวิตเรา

สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยมเน้นประสบการณ์เชิงอัตวิสัยของผู้ชมหรือผู้อ่านแต่ละคน และวิธีที่ศิลปะสามารถจัดเตรียมวิธีการเผชิญหน้าและตกลงกับคำถามที่มีอยู่จริงของการดำรงอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความกังวลที่มีอยู่เหล่านี้ และวิธีการที่ศิลปะสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงตัวตนที่แท้จริง

สุนทรียศาสตร์อัตถิภาวนิยมยังเน้นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับเสรีภาพ นักคิดอัตถิภาวนิยมแย้งว่าประสบการณ์ของศิลปะสามารถปลดปล่อยได้ เพราะมันช่วยให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดในชีวิตประจำวันของเรา และเผชิญหน้ากับคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเรา พวกเขายังโต้แย้งว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นการแสดงเสรีภาพ เนื่องจากศิลปินสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่และไม่เหมือนใคร

 • ปรัชญาสุนทรียศาสตร์แนวประจักษ์นิยม 

ลัทธินิยมนิยมเป็นแนวทางปรัชญาที่เน้นบทบาทของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและการสังเกตในการได้มาซึ่งความรู้ ในด้านสุนทรียศาสตร์ นักทดลองเช่น จอห์น ล็อค และ เดวิด ฮูม มุ่งเน้นไปที่วิธีการตัดสินทางสุนทรียศาสตร์โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ที่กระตุ้นโดยผลงานศิลปะ

สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์โต้แย้งว่าคุณค่าทางสุนทรียะของงานศิลปะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ชม และไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับการตัดสินทางสุนทรียศาสตร์ สำหรับนักนิยมประสบการณ์ ความงามไม่ใช่คุณสมบัติโดยธรรมชาติของวัตถุ แต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่กำหนดโดยการตอบสนองทางประสาทสัมผัสและอารมณ์ของแต่ละบุคคล

สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ยังเน้นถึงความสำคัญของประสาทสัมผัสในการสร้างสรรค์และการรับศิลปะ นักนิยมนิยมให้เหตุผลว่าศิลปินใช้ประสาทสัมผัสเป็นวิธีการแสดงความคิดและอารมณ์ และผู้ชมใช้ประสาทสัมผัสเพื่อมีส่วนร่วมและชื่นชมผลงานศิลปะ

โดยรวมแล้ว สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์เป็นแนวทางเชิงปรัชญาที่เน้นบทบาทของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและการสังเกตในการได้มาซึ่งความรู้ และใช้สิ่งนี้กับขอบเขตของศิลปะและความงาม สุนทรียศาสตร์แบบประจักษ์นิยมเน้นลักษณะอัตวิสัยของการตัดสินทางสุนทรียะ ความสำคัญของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสส่วนบุคคลในการสร้างสรรค์และการรับงานศิลปะ และความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและการตอบสนองทางอารมณ์ในการชื่นชมสุนทรียภาพ

Byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

John Wick แนวไอเดียในการออกแบบ Poster

รับออกแบบ Graphic

John Wick Poster กับแนวทางการออกแบบ

การออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์สำหรับ John Wick จำเป็นต้องใส่ใจธีม สไตล์ และตัวละครของภาพยนตร์อย่างระมัดระวัง ต่อไปนี้เป็นแนวคิดและหลักการในการออกแบบที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างโปสเตอร์ภาพยนตร์ John Wick:

 1. เน้นตัวละครหลัก: John Wick เป็นตัวละครที่มีชื่อเรื่องของภาพยนตร์ และโปสเตอร์ควรสะท้อนถึงบทบาทของเขาในเรื่อง ลองใช้ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของ Keanu Reeves ในชุดสูทและเน็คไทอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา โดยแสดงอาวุธที่เขาเลือกไว้อย่างเด่นชัด

2. เลือกโทนสีที่เหมาะกับอารมณ์: John Wick เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ดุดันและเข้มข้น ดังนั้น ลองใช้สีเข้ม เช่น สีดำ สีชาร์โคล หรือสีแดงเข้มเพื่อสื่อถึงอันตรายและความตื่นเต้น

3. ใช้ตัวพิมพ์เพื่อประโยชน์ของคุณ: ชื่อภาพยนตร์ควรเป็นข้อความที่โดดเด่นที่สุดบนโปสเตอร์และควรอ่านง่าย พิจารณาใช้ฟอนต์ sans-serif ตัวหนาเพื่อทำให้โดดเด่น

4. เพิ่มความน่าสนใจด้วยแท็กไลน์: แท็กไลน์คือวลีสั้นๆ ที่สรุปโครงเรื่องหรือธีมของภาพยนตร์ สำหรับ John Wick สโลแกนเช่น “บูกี้แมนกลับมาแล้ว” หรือ “อย่ายุ่งกับหมาของผู้ชาย” อาจกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้

5. รวมองค์ประกอบสำคัญของโครงเรื่อง: โปสเตอร์ควรทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้จากภาพยนตร์ พิจารณารวมภาพที่สะท้อนถึงธีมและฉากของภาพยนตร์ เช่น วิวเมืองหรือกระสุน

6. ภาพและข้อความสมดุล: โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ดีควรมีลำดับชั้นของข้อมูลที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่โดดเด่น ใช้เลย์เอาต์และสีเพื่อสร้างความสมดุลให้กับรูปภาพและข้อความ และหลีกเลี่ยงการยัดเยียดโปสเตอร์ด้วยข้อมูลที่มากเกินไป

7. สร้างการออกแบบที่เหนียวแน่น: องค์ประกอบทั้งหมดของโปสเตอร์ควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการออกแบบที่เหนียวแน่นซึ่งสะท้อนถึงโทนสีและสไตล์ของภาพยนตร์ ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น การจัดแสงและองค์ประกอบเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพ

byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

เทคนิคการตั้งคำถาม หรือ Prompt ใน Chat GPT.

รับออกแบบ Website

หากต้องการใช้ GPT ของ OpenAI ผ่านพรอมต์คำสั่ง คุณสามารถใช้ OpenAI API ต่อไปนี้คือเทคนิคบางประการในการเขียนคำสั่งเพื่อโต้ตอบกับ API:

ตั้งค่าข้อมูลรับรอง API ของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ API ได้ คุณจะต้องลงชื่อสมัครใช้คีย์ OpenAI API และรับรองความถูกต้องด้วยตัวคุณเอง เมื่อคุณมีข้อมูลรับรองแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการเรียก API ผ่านทางพรอมต์คำสั่ง

เลือกภาษาโปรแกรมของคุณ: OpenAI API รองรับภาษาโปรแกรมหลายภาษา รวมถึง Python, JavaScript และ Ruby เลือกภาษาที่คุณคุ้นเคยที่สุดและติดตั้งไลบรารีหรือการอ้างอิงที่จำเป็น

สร้างคำขอ API ของคุณ: หากต้องการใช้โมเดล GPT คุณจะต้องทำคำขอ POST ไปยังตำแหน่งข้อมูล API ด้วยข้อความแจ้งอินพุตและข้อมูลรับรอง API พรอมต์อินพุตของคุณควรเป็นสตริงข้อความที่คุณต้องการให้โมเดลสร้างต่อไป

จัดการการตอบสนองของ API: เมื่อคุณสร้างคำขอ API แล้ว คุณจะได้รับการตอบกลับที่มีเอาต์พุตที่สร้างโดยโมเดล GPT คุณสามารถใช้ฟังก์ชันหรือไลบรารีในตัวของภาษาโปรแกรมของคุณเพื่อจัดการการตอบสนองและแสดงในพรอมต์คำสั่ง

ในคำสั่งนี้ คุณกำลังส่งคำขอ POST ไปยังตำแหน่งข้อมูล OpenAI API เพื่อสร้างข้อความ พารามิเตอร์พรอมต์ระบุอินพุตพรอมต์สำหรับโมเดล GPT-3 และพารามิเตอร์ max_tokens อุณหภูมิ และหยุดจะควบคุมความยาวและคุณภาพของข้อความที่สร้างขึ้น สุดท้าย คุณกำลังใช้คำสั่ง curl เพื่อสร้างคำขอ API จากพรอมต์คำสั่ง

เคล็ดลับในการถามคำถามที่จะดึงคำตอบที่ดีที่สุดจากโมเดล GPT ของ OpenAI :

 1. ตอบคำถามของคุณแบบปลายเปิด :
  แทนที่จะถามคำถามใช่/ไม่ใช่หรือคำถามที่ตอบได้ด้วยข้อเท็จจริงง่ายๆ ให้ลองถามคำถามที่เชื้อเชิญการตอบกลับที่มีรายละเอียดมากขึ้นหรือมีจินตนาการ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถามว่า “ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าไหม” คุณสามารถถามว่า “คุณอธิบายสีของพระอาทิตย์ตกดินได้ไหม”

2. ระบุบริบท :
เพื่อช่วยให้โมเดล GPT เข้าใจสิ่งที่คุณถามและให้คำตอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ให้ลองระบุบริบทหรือข้อมูลเบื้องหลังในข้อความแจ้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือสถานการณ์เฉพาะ ให้ระบุรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับหัวข้อหรือสถานการณ์นั้นเพื่อช่วยให้แบบจำลองเข้าใจบริบท

3. เฉพาะเจาะจง :
แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วข้อความแจ้งแบบปลายเปิดจะดีกว่าสำหรับการสร้างคำตอบที่น่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอด้วย หากพรอมต์ของคุณคลุมเครือเกินไป แบบจำลองอาจมีปัญหาในการตอบสนองที่สอดคล้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน พยายามเจาะจงให้ได้มากที่สุดโดยไม่จำกัดมากเกินไป

4. ใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม :
แม้ว่าโมเดล GPT จะสามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่คุณยังคงต้องใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสมในข้อความแจ้งของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้แบบจำลองเข้าใจโครงสร้างของคำถามและให้คำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกันมากขึ้น

5. ทดลองกับพารามิเตอร์ต่างๆ :
โมเดล GPT มีพารามิเตอร์หลายอย่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ความยาวของข้อความที่สร้างขึ้น “อุณหภูมิ” ของการตอบสนอง (ซึ่งควบคุมการตอบสนองที่คาดเดาไม่ได้) และจำนวนครั้งที่โมเดลได้รับแจ้ง เพื่อสร้างข้อความ การทดลองกับพารามิเตอร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างคำตอบที่น่าสนใจและหลากหลายมากขึ้น

โดยรวมแล้ว กุญแจสำคัญในการถามคำถามที่ดีกับโมเดล GPT ของ OpenAI คือการใช้คำแนะนำอย่างรอบคอบและสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็ให้บริบทและความเฉพาะเจาะจงเพียงพอเพื่อช่วยให้โมเดลเข้าใจสิ่งที่คุณขอ

byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

สีกับการออกแบบ Color for Graphic Design

รับออกแบบ Website

ความสำคัญของสีกับการออกแบบ สีมีความสำคัญอย่างไรต่องานออกแบบ

สีและการออกแบบเป็นสององค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารด้วยภาพ และมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่ผู้คนรับรู้และตีความข้อความที่เป็นภาพ สีเป็นองค์ประกอบภาพที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ สื่ออารมณ์ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความลึก พื้นที่ และรูปแบบ ในทางกลับกัน การออกแบบหมายถึงการจัดและจัดองค์ประกอบภาพเพื่อสร้างองค์ประกอบที่กลมกลืนและสวยงาม

นักออกแบบใช้สีและหลักการออกแบบเพื่อสร้างข้อความภาพที่ไม่เพียงทำให้สวยงามเท่านั้น แต่ยังสื่อสารถึงข้อความที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย สีและการออกแบบสามารถใช้เพื่อสื่อถึงบุคลิกของแบรนด์ กระตุ้นอารมณ์ และสร้างลำดับชั้นของภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้สีที่อบอุ่นและเชิญชวน เช่น สีแดงและสีเหลืองสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเป็นกันเอง ในขณะที่การใช้สีที่เย็นและสงบ เช่น สีฟ้าและสีเขียวสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเงียบสงบ

ในการออกแบบ สีและรูปแบบมีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าสนใจทางสายตาและดึงดูดความสนใจของผู้ชม นักออกแบบใช้สีและรูปแบบเพื่อสร้างคอนทราสต์และความสมดุล เพื่อดึงดูดสายตาของผู้ดูไปยังองค์ประกอบเฉพาะ และสร้างลำดับชั้นของภาพ นักออกแบบยังใช้สีและรูปแบบเพื่อสร้างเอกภาพของภาพ เสริมข้อความภาพโดยรวม และทำให้การออกแบบมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

โดยสรุป สีและการออกแบบเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารด้วยภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างองค์ประกอบที่กลมกลืนและสวยงาม นักออกแบบใช้สีและหลักการออกแบบเพื่อสร้างข้อความภาพที่กระตุ้นอารมณ์ สร้างลำดับชั้นของภาพ และส่งเสริมข้อความภาพโดยรวม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสีและการออกแบบในการสื่อสารด้วยภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อความด้วยภาพ

Byline : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

โจทย์การออกแบบ :

แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo design

ผศ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

แนวทางการออกแบบ logo

1.การวิจัย: ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และอุตสาหกรรมของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ความเรียบง่าย: ทำให้การออกแบบของคุณเรียบง่ายและน่าจดจำ การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้จดจำ จดจำ และทำซ้ำได้ง่ายกว่า

3. ความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบนั้นเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณและสิ่งที่คุณเป็นตัวแทน

4. ความอเนกประสงค์: โลโก้ของคุณควรดูดีทั้งแบบสีและขาวดำ และทำงานได้ดีในขนาดและบริบทต่างๆ

5. ไร้กาลเวลา: หลีกเลี่ยงการใช้องค์ประกอบการออกแบบที่ทันสมัยเกินไปหรือเฉพาะเจาะจงสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ

6. ความเป็นเอกลักษณ์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลโก้ของคุณโดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่นในอุตสาหกรรมของคุณ

7. ความเป็นมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบดูสวยงาม เป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพสูง

8. การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง: พิจารณาผู้ชมและความต้องการของพวกเขา และออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก

9. Typography: เลือกฟอนต์ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณและอ่านง่าย

10. การทำงานร่วมกัน : ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและรับคำติชมจากผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบนั้นตรงตามความต้องการและความคาดหวังของทุกคน

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างการออกแบบโลโก้ที่แสดงถึงแบรนด์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนในการสร้างการออกแบบโลโก้ใน Adobe Illustrator :

เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดและร่างแบบคร่าวๆ
เปิดโปรแกรม Illustrator และสร้างเอกสารใหม่
ใช้รูปทรงพื้นฐาน เครื่องมือปากกา หรือเครื่องมือสร้างรูปร่างเพื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการสำหรับโลโก้ของคุณ
เพิ่มสีโดยใช้วงล้อสีหรือแถบสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ทดลองกับรูปแบบฟอนต์ต่างๆ สำหรับข้อความของคุณ และปรับระยะห่างระหว่างอักขระ
ปรับปรุงการออกแบบโดยการปรับรูปร่างและสี และเพิ่มกราฟิกหรือข้อความเพิ่มเติม
บันทึกโลโก้ของคุณในไฟล์หลายรูปแบบ (เช่น AI, PNG, JPG, PDF)
ทดสอบโลโก้ของคุณบนพื้นหลังต่างๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
ทำซ้ำขั้นตอนตามต้องการจนกว่าคุณจะพอใจกับการออกแบบของคุณ

เทรนด์การออกแบบโลโก้ในปี 2023 :

1. ความเรียบง่าย: โลโก้ที่เรียบง่าย สะอาดตา และทันสมัย โดยเน้นที่การพิมพ์และความเรียบง่าย
2. องค์ประกอบที่วาดด้วยมือ: รวมองค์ประกอบที่วาดด้วยมือหรืออินทรีย์เข้ากับโลโก้เพื่อสัมผัสที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น
3. Bold Colours: การใช้สีที่สดใส เป็นตัวหนา และขี้เล่นเพื่อทำให้โลโก้ดูโดดเด่น
4. 3D และการไล่ระดับสี: การใช้ความลึกและมิติเพื่อสร้างโลโก้ที่สะดุดตายิ่งขึ้น โดยมักจะใช้การไล่ระดับสี
5. การโต้ตอบ: โลโก้แบบโต้ตอบและเคลื่อนไหวที่ดึงดูดผู้ชมและนำระดับใหม่ของไดนามิก
6. รูปทรงนามธรรม: การใช้รูปทรงนามธรรม รูปแบบ และสัญลักษณ์เพื่อสร้างโลโก้ที่เป็นนามธรรมและน่าจดจำ
7. การออกแบบที่ไม่สมมาตร: ฉีกแนวจากความสมมาตรเพื่อสร้างโลโก้ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น
8. ฟอนต์ serif: การกลับไปสู่การพิมพ์แบบดั้งเดิม โดยเน้นที่การใช้ฟอนต์ serif

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่าเทรนด์เหล่านี้อาจเป็นที่นิยม แต่อาจไม่เหมาะกับทุกแบรนด์และสไตล์การออกแบบเสมอไป การเลือกการออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์และสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นดีที่สุดเสมอ

byline : ผศ.ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

โจทย์การทดสอบงานออกแบบโดยโปรแกรม Illustrator

ภาพแทนความจริง Representation สู่ วัฒนธรรมทางสายตา Visual Culture  

web design

จากภาพแทนความจริง Representation สู่ วัฒนธรรมทางสายตา Visual Culture  

ศิลปะการเดินทางได้ผ่านช่วงเวลาที่สำคัญ ๆ ในยุโรป ตั้งแต่อาณาจักรกรีก โรมันและยุคมืด สำนึกหรือมโนทัศน์ คำว่า “ศิลปะ” คือ เครื่องมือนำเสนอความจริงหรือที่ถูกเรียกว่า Representation ภาพแทนความจริง มาโดยตลอด การเป็นตัวแทนในงานศิลปะ หมายถึง การพรรณนาโลกภายนอกในรูปแบบที่สร้างการจดจำแบบภาษาภาพด้วยงานศิลปะ ภาพแทนสามารถเป็นจริงหรือทำให้เป็นอุดมคติก็ได้ และมีได้หลายรูปแบบ อาทิ ภาพวาด ประติมากรรม การเป็นตัวแทนเป็นลักษณะในพื้นฐานของศิลปะจะถูกนำมาใช้เพื่อพรรณนาถึงวัตถุต่างๆ มาโดยตลอดประวัติศาสตร์ อาทิการนำเสนอคุณสมบัติของพระเจ้า ที่มักใช้กันในยุคกลาง ทำให้สำนึกรู้ของคนยุโรปในยุคนั้นว่า ความรู้เท่ากับความดี ทุกครั้งที่การปรากฏตัวขึ้นของภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในพระคัมภีร์ นั่นเท่ากับผู้คนในสังคมเข้าถึงความจริงผ่านรูปภาพแทนตัวอักษร (คนในสมัยนั้นการอ่านยังน้อยมาก โดยเฉพาะสตรีเพศที่ห้ามอ่านพระคัมภีร์) มันทำให้สำนึกการเรียนรู้หรือความรู้ไปผูกกับความดี พ่วงมาด้วยคำอธิบายต่อสิ่งที่ผิดปกติทางธรรมชาติด้วยเหตุผลทางพระผู้สร้างผ่านภาพเขียน หรือจะสรุปได้คือ Natural ยังไม่ได้แยกออกจาก Culture (มาแยกกันในช่วงยุคแห่งวิทยาศาสตร์ที่ต่างใช้เครื่องมือกันคนละแบบในการเข้าถึงความจริง) จากปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้เห็นถึง “การมอง” เป็นใหญ่ มีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้ของสังคมยุโรปเสมอมา ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เกิดวิกฤตของการสร้างภาพแทน การเสนอภาพตัวแทน ตั้งอยู่บนสมมุติธรรมที่ว่า มีความจริงอยู่ข้างนอก (the truth is out there) ที่จะถูกนำมาเสนอใหม่แต่นักคิดแนวหลังสมัยใหม่เชื่อว่า ความจริงไม่ได้มาก่อนการเสนอภาพตัวแทน แต่การเสนอภาพตัวแทนต่างหากที่สร้างความจริงที่มันต้องการถ่ายทอดขึ้นมา เพราะฉะนั้นการเสนอภาพตัวแทนขึ้นเป็นสมมุติธรรมที่ผิด เพราะแท้ที่จริงแล้วการเสนอภาพตัวแทนทุกอย่างขึ้นภาพตัวแทนอีกอันหนึ่ง ไม่ได้เป็นตัวแทนความจริงโดยตรงแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นนักคิดหลังสมัยใหม่เชื่อว่าต้นฉบับไม่มีอยู่จริง ฉะนั้นนักคิดหลังสมัยใหม่เสนอวิธีวิทยาใหม่เข้ามาแทนที่คือ เสนอวิธีรื้อสร้าง และการตีความด้วยญาณทัศนะ (Intuitive Interpretation) (จันทนี เจริญศรี, 2544) จากการตั้งคำถามแนวคิดของ เดส์การตส์ (Descartes) นำมาสู่ปัญหาทางญาณวิทยาเพราะการเติบโตทางความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่เหตุผลอันนำมาสู่ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง บรูโน ลาตูร์ (Bruno Latour) กับงานเขียน “Ontological Turn” เสนอให้แยกเครื่องมือการเข้าถึงความรู้ ควาวมจริงใหม่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์วิทยา โดยให้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติ ส่วนเครื่องมือทางปรัชญา มานุษยวิทยาศึกษาการรับรู้โลก หรือโลกทัศน์ โดยมีความเชื่อว่าผู้คนแต่ละหน่วยสังคมมีวิธีการเข้าใจ รับรู้โลกที่ต่างกัน (Worldview) (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2562) สิ่งนี้เราเรียกว่า สัญญะ (Semiotics) เพราะสังคมในยุคหลังสมัยใหม่เป็นช่วงแห่งการบริโภคสัญญะมากกว่าความจริงในตัววัตถุ ผู้คนในสังคมหยุดการค้นหาความจริงเชิงเหตุผลกับความเข้าใจระหว่างการรับรู้ที่มีต่อโลกและการเชื่อมโยงกับวัตถุหรือเหตุผลการมีอยู่ของวัตถุ (Exist – Object Oriented Ontology) การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกระแสความคิดทางสังคมศาสตร์ของตะวันตกที่อาจนับได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดหลังสมัยใหม่ ก็คือการปฏิวัติทางภาษา Linguistic Turn (จันทนี เจริญศรี, 2544) มันทำให้ห้วงเวลาอย่างหลังสมัยใหม่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับภาพแทน (Representativeness) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการนำเสนอแนวคิดนี้คือ  ของ เฟอร์ดินาน เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) (Daniel F M Strauss, 2013) กล่าวถึง การเข้าใจและการรับรู้โลกในช่วงหลังสมัยใหม่ คือ มนุษย์รับรู้ผ่านภาษา และหน่วยย่อยของภาษาถูกบริหารจัดการด้วยสัญญะ ก่อเกิดเป็นการศึกษาสัญญะ เรียกว่า สัญวิทยา (Semiotics) เกิดขึ้น ว่าด้วย การทำงานของสัญญะ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปสัญญะ Signified และความหมายของสัญญะ Signifier ซึ่งทั้ง 2 ทำงานเหมือนกระดาษ 2 หน้าสลับกัน รูปสัญญะจะคงที่ตามรูปที่มันแสดงแต่ตัวรูปไม่สามารถให้ความหมายที่คงตัวได้หากปราศจากความหมายสัญญะที่ให้มัน ซึ่งความหมายเหล่านี้ไม่ได้มาจากไหนไกล มันคือกลไกที่หน่วยในสังคมจัดสร้างให้กับมัน นี่เองที่ ลาตูร์ ต้องการแยกความจริงด้านมนุษยวิทยาออกจากวิทยาศาสตร์ เพราะมันเลื่อนไหลหาความจริงแท้ไม่ได้ มนุษย์จึงมีพลวัตรไปตามการควบคลุมผ่านภาษาหาใช่เหตุผลอย่างที่ เดอการ์ตส์ ว่าไว้ อันนี้คือทางแยกและรอยต่อไปสู่สังคมบริโภคสัญญะจากหลังสมัยใหม่ Post Modern สู่ความเข้าใจในสำนึกในช่วงร่วมสมัย และในช่วงนี้เองจากประเด็นที่อธิบายมาทั้งหมดในฝั่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะ-สังคมวิทยา มีการเคลื่อนไหวในการเสนอวิธีการทำความเข้าใจศิลปะในช่วงร่วมสมัย คือ ให้ใช้ Visual Culture แทน History of Art โดยที่ การมอง (Visual) เท่ากับ ศิลปะ วัฒนธรรม (Culture) เท่ากับ ประวัติศาสตร์ (History)

วัฒนธรรมภาพ Visual Culture : ผู้บุกเบิกวัฒนธรรมภาพในยุคแรกๆ อีกคนหนึ่งคือ W.J.T. Mitchell นักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักวิจารณ์วัฒนธรรมชาวอเมริกัน (M.Joanne and S.Marquard,2006) มิตเชลล์เป็นที่รู้จักจากการบัญญัติคำว่า “ภาพ” และงานของเขามุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ภาพมีบทบาทในวัฒนธรรมและสังคม มิทเชลเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาพอย่างกว้างขวาง และหนังสือ “ทฤษฎีภาพ” ในปี 1994 ของเขาถือเป็นข้อความพื้นฐานในสาขานี้ สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงก็คือ คำว่า ‘วัฒนธรรมภาพ’ ยังสามารถหมายถึงการศึกษาการสื่อสารด้วยภาพและสัญศาสตร์ซึ่งมีรากเหง้าและจุดกำเนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย Roland Barthes, Umberto Eco และ Charles Sanders Peirce โดยรวมแล้ว คำว่า “วัฒนธรรมภาพ” เริ่มแพร่หลายในปลายศตวรรษที่ 20 ในประวัติศาสตร์ศิลปะและทัศนศึกษา และถูกนำมาใช้โดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในหลากหลายสาขาวิชา John Berger และ W.J.T Mitchell ถือเป็นบุคคลสำคัญสองคนที่พัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมภาพ

หรือจะเรียกได้ว่าสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ กำลังสร้างเรื่องเล่าขนาดใหญ่ (Grand Narrative) นักสังคมวิทยาหลังสมัยใหม่ อย่าง มิเชล ฟูโก (Michel Foucaul) และ นิชเช่ (Nietzsche) ที่ซึ่งทั้งคู่พูดถึงอำนาจที่เป็นข้อสังเกตจากความล้มเหลวทางโครงสร้าง(Structure) เดิมของสังคมแบบสมัยใหม่ ว่าด้วยสังคมวิทยาแบบวิทยาศาสตร์กำลังสร้างตัวบทชนิดหนึ่ง ที่พยายามจัดระเบียบโลกด้วยเหตุผล แต่ความเป็นจริงระเบียบดังกล่าวไม่มีอยู่จริง มันเป็นเพียงการสร้างอุดมการณ์ของผู้มีอำนาจที่พยายามสร้างแผนที่ของโลกทางสังคมเพื่อการควบคลุมสังคม สิ่งเหล่านี้เองที่ Post Modern มาเพื่อรื้อทอน (Deconstruction) เพื่อเผยให้เห็นความจริงที่เป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ให้ถูกลดทอนลงมาเป็นหน่วนย่อยอย่างที่ ลาตูร์ เสนอให้แยกเครื่องมือกันเข้าถึงการรับรู้โลกหลังสมัยใหม่ (จันทนี เจริญศรี, 2544)

พัฒนาการของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ในปลายศตวรรษที่ 20 ยุคแห่งสื่อสารมวลชน สื่อมีอิทธิพล และมีบทบาทโดยเฉพาะสังคมวิทยาร่วมสมัย ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปฏิวัติการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร One to Many เป็น Many to one รวมถึงอิทธิพลทางศิลปกรรมที่หลานศิลปินหยิบยกและพูดถึงการตีความ วัฒนธรรมภาพ Visual Culture ร่วมสมัย หมายถึงวิธีการที่จินตภาพและการเป็นตัวแทนเป็นตัวกำหนดวิธีที่เราเข้าใจโลกรอบตัว ผ่านต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย วิดีโอ สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีภาพรูปแบบอื่นๆ ในงานศิลปะ Media Art แบบฉบับแนวคิดร่วมสมัยที่สำคัญคือการใช้ประเด็นทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมผ่านการใช้ภาษาภาพที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อมวลชนและวิธีที่สื่อกำหนดการรับรู้เกี่ยวกับโลก

วลีสำคัญที่สะท้อนสังคมร่วมสมัยด้วยอิทธิพลการมาถึงของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต (Internet Revolution) “สื่อคือข้อความ” “Medium is The Message”เป็นวลีสำคัญของ Marshall McLuhan นักปรัชญาและนักทฤษฎีการสื่อสารชาวแคนาดา ในหนังสือของเขา “Understanding Media: The Extensions of Man” ที่ตีพิมพ์ในปี 1964 McLuhan แย้งว่าสื่อที่สื่อผ่านข้อความคือ สำคัญพอๆ กับตัวข้อความ เพราะมันเป็นตัวกำหนดวิธีที่เราตีความและเข้าใจข้อมูลที่กำลังสื่อ (Sayar Ahmad Mir, 2020)ตัวอย่างเช่น สื่อของภาพวาดช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อความหมายผ่านการใช้สี การจัดองค์ประกอบ และพู่กัน ในขณะที่สื่อของภาพถ่ายสื่อความหมายผ่านการใช้แสง เปอร์สเปคทีฟ และการจับภาพช่วงเวลาหนึ่ง ประเด็นของ McLuhan คือสื่อเหล่านี้หล่อหลอมการรับรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลก และตัวสื่อเองก็คือข่าวสาร McLuhan ยังเชื่อด้วยว่าสื่อใหม่แต่ละรายการมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบใหม่ เขาวางตัวว่าสื่อใหม่สร้างและขยายขีดความสามารถของมนุษย์ และในแง่หนึ่งก็เปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตในทางสังคมแบบร่วมสมัย 

Adobe Illustrator Tutorial Golden Ratio

ออกแบบ Website

สอนการใช้งาน เครื่องมิอ Shape Builder Tool ในโปรแกรม Adobe Illustrator

Adobe Illustrator เป็นซอฟต์แวร์กราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างและแก้ไขกราฟิก โลโก้ และอาร์ตเวิร์ก งานทั่วไปบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ด้วย Illustrator ได้แก่:

การวาดรูปร่าง: คุณสามารถวาดรูปร่างพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม หรือสร้างรูปร่างแบบกำหนดเองโดยการวาดเส้นรูปแบบอิสระ

การเพิ่มสี: คุณสามารถเพิ่มสีให้กับงานศิลปะของคุณโดยการใช้สีเติมและลายเส้นกับรูปร่างและข้อความ

การสร้างข้อความ: คุณสามารถสร้างและจัดรูปแบบข้อความโดยใช้แบบอักษรและการตั้งค่าประเภทต่างๆ

การทำงานกับเลเยอร์: คุณสามารถจัดระเบียบงานศิลปะของคุณโดยการวางวัตถุบนเลเยอร์ต่างๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการย้ายและแก้ไขแต่ละองค์ประกอบ

การใช้เอฟเฟ็กต์: คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับงานศิลปะของคุณ เช่น เงาตกกระทบ การเรืองแสง และการไล่ระดับสี

ส่งออกไฟล์: เมื่อคุณออกแบบเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น PDF, JPEG และ PNG

Download Resources : Outline Whale

Download Resources : Twitter